Aan de Slag - vrijwilligerswerk door AZC-bewoners

Gezondheidsachterstanden voorkomen

Samenvatting

Met Aan de Slag krijgen bewoners van asielzoekerscentra via vrijwilligerswerk de kans actief bezig te zijn, een zinvolle bijdrage leveren, Nederlanders te ontmoeten, de Nederlandse taal te leren, Nederland te ontdekken en daarmee aan hun toekomst werken. Op die manier wordt de gezondheid en veerkracht van nieuwkomers bevorderd en worden hun talenten en vaardigheden benut.

Lokale vrijwilligerscentrales bieden in samenwerking met maatschappelijke organisaties vrijwilligersactiviteiten aan waarbij asielzoekers en statushouders in de opvang groepsgewijs samenwerken met Nederlandse vrijwilligers. Het vrijwilligerswerk is laagdrempelig en praktisch.

Gemeenten bieden met Aan de Slag:

  • De mogelijkheid om nieuwkomers te laten participeren in de samenleving en zo geven ze een concrete invulling aan meedoen voor iedereen;
  • Een aanpak die aansluit bij bestaande structuren en voorzieningen in de gemeente;
  • Een laagdrempelige manier om nieuwkomers met Nederlanders in contact te brengen en bevorderen daarmee zo de leefbaarheid in hun wijken;
  • Een versteviging van de onderlinge samenwerking tussen lokale partijen om tot een structureel netwerk te komen binnen de bestaande sociale infrastructuur.

Pharos voert dit traject uit in samenwerking met Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk, Centraal Orgaan opvang Asielzoekers, Vereniging Nederlandse Gemeenten en VluchtelingenWerk Nederland met ondersteuning van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Oranje Fonds en Kansfonds.

Wat werkt goed? Wat kan beter?

Aan de Slag is gestart in Utrecht en Nijmegen. Gaandeweg is er een succesvolle aanpak ontwikkeld. Tot en met 2018 delen we deze succesfactoren landelijk, regionaal en lokaal. Lokale projectteams in 25 gemeenten krijgen hierbij ondersteuning op maat.

Zijn er al resultaten?

Verschillende lokale partijen werken in Aan de Slag met elkaar samen: bewoners en medewerkers van asielzoekerscentra, gemeenteambtenaren, medewerkers van de vrijwilligerscentrale, van maatschappelijke organisaties, burgerinitiatieven en vrijwilligers.

Het programma geeft een impuls om nieuwkomers zo snel mogelijk te leiden naar vrijwilligerswerk in de gemeente. De lokale projectteams dragen de verantwoordelijkheid voor de uitvoering en de continuering.

Momenteel wordt Aan de Slag uitgerold in Alkmaar, Arnhem, Deventer, Heerlen, Hoogeveen, Middelburg, Tilburg, Sittard-Geleen, Amsterdam, Harderwijk, Rotterdam, Harderberg, Utrechtse Heuvelrug, Leersum, Overloon, Musselkanaal, Dronten, Emmeloord en Rijswijk. Voor 1 oktober starten tenminste 6 nieuwe gemeenten met Aan de Slag.

AZC bewoners voeren samen met Nederlandse vrijwilligers vrijwilligersactiviteiten uit:

  • in het groen; zoals onderhoud van wijktuintjes en bossen.
  • in de zorg; zoals activiteitenbegeleiding, wandelclubs en gezamenlijk koken en eten.
  • bij sportverenigingen; zoals onderhoud van terreinen, ondersteuning bij de organisatie van toernooien en competities.
  • bij evenementen; zoals festivals, buurtfeesten, de Vierdaagse en Koningsdag.

Bekijk ook de website van Aan de Slag

Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
HomeIntegrale aanpakInstrumentenNieuwsProgramma Gezond In...GIDS-gemeentenGemeenteraadsledenPraktijkvoorbeeldenBlogsPrikbordKalenderDeelnemers Inloggen