Inwoners Emmen nemen initiatief, de gemeente faciliteert

Gemeente Emmen stelt werkbudget beschikbaar voor initiatieven van inwoners

Samenvatting

Voor inwoners is een werkbudget beschikbaar voor initiatieven op het gebied van informele zorg en gezondheidsbevordering. Inwoners met een initiatief kunnen dat indienen bij een commissie. Deze bestaat uit medewerkers van de gemeente en 4 inwoners. De aanvraag is heel laagdrempelig gehouden, het plan kan op één A4tje worden uitgewerkt. Indien ondersteuning gewenst is bij het invullen, kan met één van de commissieleden een afspraak gemaakt worden (telefonisch of face-to-face). Afhankelijk van de expertise van de leden en het onderwerp van de aanvraag wordt er een match gemaakt met de aanvrager. Deze gaan vervolgens in gesprek om de aanvraag aan te scherpen. Als de commissie het initiatief goedkeurt dan worden de financiële middelen toegekend. De aanvraag wordt beoordeeld volgens onderstaande criteria:

  • De projecten zijn geïnitieerd en worden uitgevoerd vóór, dóór en mét inwoners;
  • Er moet voldoende draagvlak zijn onder de doelgroep;
  • Er wordt kritisch gekeken naar salariskosten en huurkosten;
  • Kosten en inkomsten moeten in verhouding zijn, cofinanciering is mogelijk;
  • Het project moet het liefst een duurzaam karakter hebben.

Het aanvraagproces verloopt snel en duurt maximaal drie weken. Voor en tijdens de uitvoering is er contact met de initiatiefnemers. Naderhand worden zij gevraagd om foto’s en filmpjes van het project op de Facebookpagina en de website van M&GEZOND! te posten. Na de afronding van een project wordt er soms contact opgenomen met de initiatiefnemers om te vragen of zij als ambassadeur willen optreden. Hierdoor ontstaat een olievlekeffect.

facebookpagina emmengezond

Om de inwoners te informeren over de mogelijkheid om zelf projecten te organiseren en waar geld voor is aan te vragen, doet de gemeente veel aan promotie. Dit gebeurt via de Facebookpagina van M&GEZOND!, maar ook worden flyers in dorpshuizen verspreidt. Daarnaast is er een filmpje gemaakt dat afgespeeld wordt op displays bij diverse professionals zoals huisartsen en fysiotherapeuten.

Wat werkt goed? Wat kan beter?

  • Door inwoners met ideeën te laten komen worden ze actief betrokken, creëer je draagvlak en borg je de ‘bottom-up’ benadering.
  • Door de laagdrempelige aanvraag en snelle afhandeling ervan zijn er tot nu toe al meer dan 90 projecten gehonoreerd.
  • Door gebruik te maken van bestaande structuren zoals wijkteams en wijkverpleegkundigen kunnen deze als sleutelfiguren ingezet worden en echt ‘achter de deur kijken’. Zo wordt de doelgroep ook bereikt die lastig te bereiken is.
  • Het komt helaas voor dat na enige tijd de energie eruit is bij de initiatiefnemers om de projecten op gang te houden. Het mede verantwoordelijkheidsgevoel of ‘eigenaarschap’ ontbreekt soms nog bij de inwoners. De continuïteit zou één van de criteria kunnen worden om dit toch te waarborgen.

Zijn er al resultaten?

Deze aanpak levert zelfregie én gezondheidswinst op. Zelfregie wordt beloond. De projecten die gehonoreerd worden zijn allemaal heel divers. Voorbeelden hiervan variëren van een wandelclubje, spelmiddag voor kinderen, zwemprogramma voor kinderen met overgewicht, zaad- en pootgoed voor de voedselbank, buurtmaaltijden georganiseerd door een kerk, tot ouderengym in Barger-Oosterveen. Doordat de inwoners aansluiten bij een activiteit ontstaan er vanzelf nieuwe sociale netwerken.

beweegactiviteit emmen

Ook is het idee vanuit inwoners om een gezamenlijke gezonde maaltijd te organiseren ondersteund, waarbij verbinden het hoofdthema was. Vrijwilligers merkten dat door tijdens deze maaltijd in gesprek te gaan met de aanwezigen, zij hen beter leren kennen en beter snappen wat er speelt in hun leven. Op die manier kunnen vrijwilligers mensen goed koppelen aan organisaties die daar iets aan kunnen doen, een mooi neveneffect van de gezonde maaltijd. Aan de gemeente dus voornamelijk de taak om te faciliteren en te verbinden. Zo blijft de regie waar het hoort, bij de inwoners.

Daarnaast is er een vrij besteedbaar budget voor professionals dat direct ingezet kan worden voor kleine dingen zoals het aanschaffen van wandelschoenen. Deze professionals komen bij de mensen thuis en weten wat er speelt. Daardoor hebben zij ook een uitstekende positie om een verbindende schakel te zijn. Zo kunnen zij mensen met hun vragen verder helpen of in contact brengen met andere mensen in de wijk en sociale activiteiten.

Inmiddels zijn de eerste jaren geëvalueerd met professionals en inwoners. Hieruit kwamen verschillende verbeterpunten voor de komende jaren. Zo wordt er extra ingezet op het bereiken van lage SES groepen. Ook worden de criteria voor de aanvragen aangescherpt. De meest urgente problemen in de verschillende gebieden (mede bepaald met bewoners) worden opgenomen in de nieuwe criteria.

Wilt u hier meer over weten? Kijk dan naar het volgende filmpje met initiatieven van inwoners in gemeente Emmen.

Meer weten over dit project?

Projectwebsite: emmengezond.nl/

Contact

Organisatie: Emmen
Naam: Pia Elenbaas
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Organisatie: Emmen
Functie: Projectleider
HomeIntegrale aanpakInstrumentenNieuwsProgramma Gezond In...GIDS-gemeentenGemeenteraadsledenPraktijkvoorbeeldenBlogsPrikbordKalenderDeelnemers Inloggen