Gezondheid als middel om mee te doen

Berg en Dal werkt

Samenvatting

Wanneer mensen een uitkering aanvragen bij de gemeente, zijn daar mensen bij die waarschijnlijk snel weer werk hebben, die komen terecht bij het werkbedrijf. Er zijn ook mensen waar dit wat langer voor zal gaan duren en waar meer ondersteuning wenselijk is. In Berg en Dal bleken veel van deze mensen gezondheidsklachten te hebben en wilde daar ook iets aan doen. De gemeente is daarom spreekuren gestart. Met hen wordt besproken wat de mogelijkheden zijn om mee te doen en actief te blijven. Wat kan iemand zelf en wat zijn de eventuele belemmeringen. In dit gesprek is gezondheid een vast onderwerp.  Er wordt o.a. gesproken over mentale en fysieke gezondheid en in hoeverre dat een belemmering is  om te participeren. Ook andere thema’s als sociaal netwerk en dergelijke komen aan bod. Het doel is in eerste instantie om mensen weer mee te laten doen in de maatschappij. Het vinden van werk is niet het hoofddoel.

De gesprekken vinden plaats bij iemand thuis, op het gemeentehuis of in het dorpshuis. Men werkt samen met het sociaal team en probeert zo goed mogelijk door te verwijzen. Ook de huisarts kan iemand zijn om naar door te verwijzen, maar ook naar sport en diëtetiek. Deze laatsten worden gefinancierd vanuit de GIDS-gelden. Ook worden er groepsgesprekken gehouden. Daar komen soms ook initiatieven uit voort zoals in Beek. Daar kookt de groep nu wekelijks samen in het wijkcentrum, het buurtsoepie.

Om de doelgroep te bereiken heeft de gemeenten het spreekuur onder de aandacht gebracht door middel van folders, websites en de lokale krant. Mensen worden daarin opgeroepen naar het spreekuur te komen als ze graag willen meedoen in de samenleving op allerlei manieren. Ook het sociale wijkteam verwijst regelmatig cliënten naar het spreekuur.

Wat werkt goed? Wat kan beter?

 • De integrale samenwerking maakt maatwerk voor kandidaten mogelijk. Doordat zowel sociale teams, de welzijnsorganisatie, werk en inkomen, fysiotherapie en diëtetiek zijn betrokken, kan iedereen passend worden geholpen om meer te gaan participeren.
 • Doordat er in de gemeente al regelmatig wordt overlegd door beleidsambtenaren van verschillende domeinen is integraal werken binnen de gemeente eenvoudiger. Zo werkte beleidsmedewerkers vanuit meerdere beleidsterreinen samen op het thema ‘activeren van mensen met een uitkering’.
 • Door de spreekuren dicht bij de mensen, in een cultuurhuis en niet in het gemeentehuis te laten plaatsvinden neem je een drempel weg om naar het spreekuur te komen.
 • Het is belangrijk dat de mensen die het spreekuur houden begrijpen waarom een brede kijk op het thema participatie belangrijk is.
 • Mensen kiezen zelf wat ze willen gaan doen, maar we maken wel een paar afspraken over hoelang en wat dat zou mogen kosten. We maken een soort contractje wat mensen kunnen tekenen.
 • Het is moeilijk te bepalen in hoeverre alle mensen uit de doelgroep bereikt worden met dit programma.

Zijn er al resultaten?

 • De intensieve aanpak heeft er toe geleid dat in 2017 negentien uitkeringsgerechtigden aan het werk zijn gegaan en in 2018 tot heden eveneens negentien mensen.
 • De mate van meedoen in de samenleving, op allerlei vlak, is bij deze achtendertig mensen en hun gezinnen sterk toegenomen.
 • Mensen geven aan dat hun dagritme verbetert. Lastig slapen en moeilijk opstaan wordt doorbroken.
 • Mensen voelen zich vaak ook fysiek beter. Dit kan mensen motiveren om andere dingen te gaan doen.
 • Er ontstaan ook groepjes van mensen die samen door willen. Mensen motiveren elkaar.  

Contact

Organisatie: Gemeente Berg en Dal
Naam: Sytze Hamstra
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
HomeIntegrale aanpakInstrumentenNieuwsProgramma Gezond In...GIDS-gemeentenGemeenteraadsledenPraktijkvoorbeeldenBlogsPrikbordKalenderDeelnemers Inloggen