‘Sunny Selwerd’: bewoners en gemeente maken samen de wijk gezonder

Praktijkvoorbeeld

Wat is de situatie in Selwerd?
Selwerd is een naoorloogse wijk met grote uitdagingen op het gebied van gezondheid en welzijn. Veel bewoners leven hier in armoede en/of hebben stress en gezondheidsproblemen. Voor en door bewoners is het wijkplan ‘Sunny Selwerd’ gemaakt. De gemeente Groningen zoekt samenwerkingen op en gaat mét de bewoners aan de slag om woningen en de openbare ruimte te verbeteren en ook om de sociale cohesie te versterken.

Welke doelen willen gemeente en bewoners bereiken?

Om invulling te geven aan deze aanpak, staan de ‘zes gezonde stad-principes’ centraal. Deze zijn: Actief Burgerschap, Bereikbaar Groen, Actief Ontspannen, Gezond Verplaatsen, Gezond Bouwen en Gezonde Voeding. Deze zes principes zijn vertaald in vier doelen die bijdragen aan gezondheid en welbevinden in de wijk:

  • Iedereen kan gelukkig zijn en gezond bewegen in Selwerd
  • Samen wonen we betaalbaar en duurzaam
  • Onze openbare ruimtes zijn veilig en mooi groen
  • Iedereen kan meedenken, meepraten en meedoen.

Het fysieke doel is de sloop, renovatie en nieuwbouw van 700 woningen en het opknappen van de openbare ruimte. Men wil dat meer ruimte komt voor wandelaars en fietsers en dat er meer aantrekkelijk groen is. Ook moet er aandacht zijn voor veiligheid in het verkeer en in de leefomgeving.

Wat wordt er gedaan?

In Selwerd zijn veel activiteiten ondernomen, namelijk:

- Het wijkbedrijf en de wijkwerkplaats ondersteunt bewoners door mee te denken, mee te praten en mee te doen.
- Wijkrestaurant de Duindoorn is een leerontwikkelplek waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zich onder professionele begeleiding ontwikkelen in de horeca en dienstverlening. Je kan hier een kop koffie, een drankje of een eenvoudige - toch goede - gezonde en betaalbare maaltijd halen.
- De politie en het WIJ-team zijn betrokken bij acties voor de inrichting van de leefomgeving en het creëren van meer gevoel van veiligheid voor een groene en veilige buurt.
- Een veilige en aantrekkelijke woonomgeving: het vele groen en water vormt straks in en om de wijk een aantrekkelijke omgeving voor mensen om in te bewegen, sporten, ontmoeten en recreëren.
- Met de corporaties wordt er gebouwd aan duurzame en gezonde woningen.

Wat heeft het opgeleverd?

De wijkgerichte benadering betekent dat de aanpak per wijk verschilt. Het doel is om inzicht te krijgen in wat er werkt per wijk. Samen met de Aletta Jacobs School bepaalt de gemeente welke indicatoren ze gebruiken om het beleid effectief te meten, evalueren en goed te keuren.  

Maar er wordt niet alleen gekeken naar cijfers, het duiden van die cijfers is minstens even belangrijk. Dat doen ze bijvoorbeeld door in gesprek te gaan bewoners en professionals in de wijk.

Uit cijfers blijkt dat het aantal verkeersongevallen en geweldsdelicten is gehalveerd. Daarnaast zijn er veel mogelijkheden voor actieve recreatie binnen de buurten. Bewoners gaan ook zelf aan de slag om deze omgeving te creëren.

Meer weten over dit project?

Projectwebsite: www.sunnyselwerd.nl/

Contact

Organisatie: Pharos
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
HomeIntegrale aanpakInstrumentenNieuwsProgramma Gezond In...GIDS-gemeentenGemeenteraadsledenPraktijkvoorbeeldenBlogsPrikbordKalenderDeelnemers Inloggen