Handreiking Zwemveiligheid Nieuwkomers voor gemeenten 2019

Deze handreiking bevat informatie, adviezen en tips om de zwemveiligheid binnen gemeenten te vergroten. VeiligheidNL, GGD GHOR Nederland en Pharos hebben deze handreiking ontwikkeld. 

Waarom is deze handreiking van belang?
In Nederland verdrinken jaarlijks rond de tachtig inwoners, waarvan gemiddeld negen onder de vijftien jaar. Tussen 1996 en 2015 verdronken er in Nederland ruim twee keer zo veel mensen van niet-westerse afkomst als autochtone Nederlanders (CBS, 2017). Deze cijfers zijn te verklaren doordat relatief veel nieuwkomers minder zwemvaardig zijn dan autochtone Nederlanders, ook hebben zij vaak geen zwemdiploma. Nieuwkomers hebben bovendien minder kennis van de risico’s van water en het belang van zwemvaardigheid. Daarnaast ervaren zij relatief vaker financiële of organisatorische belemmeringen om zwemlessen te volgen of spelen culturele factoren hierin een rol.

Aanbod zwemlessen en voorlichting blijkt effectief
Om het aantal verdrinkingsongevallen terug te dringen is het van belang om een multidisciplinaire aanpak te volgen. Het voeren van een actief zwemvaardigheidsbeleid -aanbod van zwemlessen en voorlichting- blijkt een positieve invloed te hebben op de zwemvaardigheid van nieuwkomers (Mulier-instituut, 2009). Deze handreiking kan ondersteunen in deze multidisciplinaire aanpak.

Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
HomeIntegrale aanpakInstrumentenNieuwsProgramma Gezond In...GIDS-gemeentenGemeenteraadsledenPraktijkvoorbeeldenBlogsPrikbordKalenderDeelnemers Inloggen