Gezonde Wijkaanpak Amersfoort

Over het beter verbinden van zorg, welzijn en preventie

Samenvatting

De zorg beter verbinden met betrokken organisaties in het Sociaal Domein. Daar werkt de gemeente Amersfoort aan in de wijken Koppel/Schothorst en Amersfoort Zuid. Het doel van de aanpak is om inwoners kwalitatief goede preventie en zorg te bieden. Dit door meer aandacht te besteden aan het voorkomen van gezondheidsproblemen in de wijk. De doelgroepen van deze aanpak zijn betrokken hulpverleners en inwoners.

Om het doel te behalen is een werkgroep opgezet. Daarin zitten huisartsen, regionale ondersteuningsstructuur Raedelijn, welzijnsorganisatie Welzin, de sociale wijkteams en GGD regio Utrecht. De keuze van de wijken Koppel/Schothorst en Amersfoort Zuid is o.a. gebaseerd op de behoefte van huisartsen, en op een nieuw op te zetten gezondheidscentrum. De werkgroep bereidde een wijkprofiel voor. Dit werkprofiel is besproken tijdens een wijkbijeenkomst met 0e en 1e lijn professionals en burgerinitiatiefnemers. In een tweede wijkbijeenkomst zijn de gekozen speerpunten uitgewerkt. Vervolgens zijn preventieprojecten voor de populatie in de wijk gekozen.

De jaarlijkse kosten ad. 69.000 euro worden vergoed door de GIDS-gelden. Daarnaast zet de gemeente eigen capaciteit en middelen in uit het reguliere budget.

De inzet van de ondersteuningsorganisatie voor huisartsen (Raedelijn) wordt voor 50% gefinancierd met de NZA beleidsregel. Bovendien kan door de 1e lijn een beroep worden gedaan op financiering door een OWZ-aanvraag in te dienen (Organisatie van een Wijkgerichte Zorginfrastructuur).

Wat werkt goed? Wat kan beter?

  • Het wijkprofiel is van belang als vliegwiel voor het hele proces. Dit profiel is de basis voor overleg met professionals en burgers in de wijk en het bepalen van gezamenlijke speerpunten.
  • De huisarts is nog zoekende naar zijn rol binnen de gezonde wijkaanpak. Hij/zij heeft een belangrijke aanjaagfunctie om initiatieven in de wijk op gang te brengen en 1e lijnspartijen te verbinden.

  • Collectieve, universele preventie en gezondheidsbevordering staan niet automatisch op de agenda. De GGD kan hier een rol in spelen.

  • Belangrijk is om aan te sluiten bij de behoeften in de wijk door welzijn, wijkteam en bewoners vanaf het begin te betrekken. Kijk ook eens bij de pijler Burgers zijn hoofdrolspelers, daar staat een beschrijving van hoe Amersfoort inwoners betrekt bij de wijkprofielen
  • Er wordt gewerkt aan borging door de speerpunten uit de gezonde wijkaanpak op te laten nemen in de aanvraag ‘Organisatie van een Wijkgerichte Zorginfrastructuur’ . Op deze wordt organisatiekracht geregeld  voor de 1e lijn.

Zijn er al resultaten?

De gezonde wijkaanpak zorgt voor een betere verbinding tussen de zorg en welzijn met als resultaat:

  • Zorg- en welzijn professionals vinden elkaar beter;
  • Specifieke gezondheidsproblemen in de wijk zijn beter in beeld;
  • Meer aandacht hoe deze problemen voorkomen en/of beter gezamenlijk aangepakt kunnen worden.

Contact

Organisatie: GGD regio Utrecht
Naam: Bennita IJtsma
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
HomeIntegrale aanpakInstrumentenNieuwsProgramma Gezond In...GIDS-gemeentenGemeenteraadsledenPraktijkvoorbeeldenBlogsPrikbordKalenderDeelnemers Inloggen