Gezonde Wijkaanpak Amersfoort

Over het beter verbinden van zorg, welzijn en preventie

Samenvatting

De gemeente Amersfoort werkt in de wijken Koppel/Schothorst en Amersfoort Zuid aan het beter verbinden van de zorg met de betrokken organisaties in het Sociaal Domein. Doel van de aanpak is inwoners kwalitatief goede preventie en zorg bieden door meer aandacht voor hoe gezondheidsproblemen in de wijk voorkomen kunnen worden. Doelgroepen zijn betrokken hulpverleners en inwoners.

Hiertoe is een werkgroep opgezet met daarin huisartsen, regionale ondersteuningsstructuur Raedelijn, welzijnsorganisatie Welzin, de sociale wijkteams en GGD regio Utrecht. De keuze van de wijken is o.a. gebaseerd op de behoefte van huisartsen en op een nieuw op te zetten gezondheidscentrum. Een wijkprofiel is voorbereid in de werkgroep en besproken tijdens een wijkbijeenkomst met 0e en 1e lijn professionals en burgerinitiatiefnemers. In een 2e wijkbijeenkomst zijn de gekozen speerpunten uitgewerkt. Vervolgens zijn preventieprojecten voor de populatie in de wijk gekozen.

De jaarlijkse kosten ad. 69.000 euro worden vergoed door de GIDS-gelden. Daarnaast zet de gemeente eigen capaciteit en middelen in (uit het reguliere budget).

Verder goed om te weten dat de inzet van ondersteuningsorganisatie voor huisartsen (Raedelijn) voor 50% wordt gefinancierd met de NZA beleidsregel. Bovendien kan door de 1e lijn een beroep worden gedaan op financiering door een OWZ-aanvraag in te dienen (Organisatie van een Wijkgerichte Zorginfrastructuur).

Wat werkt goed? Wat kan beter?

  • Het wijkprofiel is van belang als vliegwiel voor het gehele proces. Het is de basis voor overleg met professionals en burgers in de wijk en het bepalen van gezamenlijke speerpunten.
  • De huisarts is nog zoekende naar zijn rol binnen de gezonde wijkaanpak. Hij/zij heeft een belangrijke aanjaagfunctie om initiatieven in de wijk op gang te brengen en 1e lijnspartijen te verbinden.

  • Collectieve, universele preventie en gezondheidsbevordering staan niet automatisch op de agenda. De GGD kan hier een rol in spelen.

  • Belangrijk is om aan te sluiten bij de behoeften in de wijk door welzijn, wijkteam en bewoners vanaf het begin te betrekken. Kijk ook eens bij de pijler Burgers zijn hoofdrolspelers, daar staat een beschrijving van hoe Amersfoort inwoners betrekt bij de wijkprofielen
  • Er wordt gewerkt aan borging door de speerpunten uit de gezonde wijkaanpak op te laten nemen in de aanvraag ‘Organisatie van een Wijkgerichte Zorginfrastructuur’ . Op deze wordt organisatiekracht geregeld  voor de 1e lijn.

Zijn er al resultaten?

De gezonde wijkaanpak zorgt voor een betere verbinding tussen de zorg en welzijn met als resultaat:

  • Zorg- en welzijn professionals vinden elkaar beter;
  • Specifieke gezondheidsproblemen in de wijk zijn beter in beeld;
  • Meer aandacht hoe deze problemen voorkomen en/of beter gezamenlijk aangepakt kunnen worden.

Contact

Organisatie: GGD regio Utrecht
Naam: Bennita IJtsma
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
HomeIntegrale aanpakInstrumentenNieuwsProgramma Gezond In...GIDS-gemeentenGemeenteraadsledenPraktijkvoorbeeldenBlogsPrikbordKalenderDeelnemers Inloggen