GIDS-aanpak gericht op ouderen in Montferland

Vitaal Veilig Wonen in Montferland

Samenvatting

De gemeente Montferland heeft te maken met dubbele vergrijzing: mensen worden steeds ouder en er is een instroom van 65-plussers in de gemeente. De gemeente wil graag dat deze ouderen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Daarvoor is het belangrijk dat mensen zolang mogelijk in goede gezondheid blijven. Er zijn echter grote verschillen in gezondheid tussen senioren. Ouderen met een lage sociaal-economische status kampen eerder met gezondheidsproblemen. In het kader van GIDS is de gemeente zich over dit thema gaan buigen.

Voordat de GIDS-gelden beschikbaar kwamen, zette de gemeente al in op het faciliteren van langer thuis wonen en valpreventie. In het kader van de GIDS-aanpak ging de gemeente zich ook specifiek richten op ouderen in aandachtswijken. In 2015 is daarom gestart met het project ‘Vitaal Veilig Wonen’ Montferland. Concreet houdt dit project in dat de gemeente ouderen in aandachtswijken een persoonlijke brief stuurt met de mededeling dat er iemand langs komt voor een huisbezoek. Deze huisbezoeken worden uitgevoerd door vrijwilligers die speciaal getraind zijn in motiverende gespreksvoering. Tijdens een huisbezoek worden zaken als veiligheid, woningaanpassingen, gezondheid en beweeggedrag besproken. De ouderen krijgen ook een fittest aangeboden bij de fysiotherapeut. Daarnaast worden er soms ouderen doorverwezen naar de zorg of het welzijnswerk.

De fysiotherapeut biedt in opvolging van de fittest vervolgens een programma aan. Voor vitale ouderen is dit het programma ‘Zeker Bewegen’ om te leren vallen. Dit programma wordt verzorgd door de Judovereniging. Voor minder vitale ouderen is er een cursus ‘In Balans’, waarin preventieve acties in het kader van vallen worden besproken. Buurtsportcoaches kijken in aansluiting hierop met de ouderen naar de mogelijkheden om te blijven bewegen binnen het bestaande beweegaanbod.

Het traject wordt gefinancierd door de gemeente. Het beweegaanbod is voor een groot deel gratis toegankelijk en soms tegen een minimale aanvullende vergoeding.

Wat werkt goed? Wat kan beter?

  • Over het algemeen waarderen de senioren het aanbod van de gemeente.
  • Het bereik van het programma is groot. Mensen hoeven niet zelf actie te ondernemen, de gemeente doet dat. Dat maakt het programma laagdrempelig.
  • Het doen van de huisbezoeken is betaalbaar, omdat er met vrijwilligers wordt gewerkt.
  • De vrijwilligers die zich hebben aangemeld om de huisbezoeken af te leggen, komen veelal zelf uit de zorg en hebben kennis van zaken. Dit draagt waarschijnlijk bij aan het succes van de huisbezoeken.
  • Het liefst zou de gemeente alle ouderen bezoeken, maar de doelgroep is erg groot in de gemeente. Met 12 vrijwilligers kun je maar een paar honderd huisbezoeken per jaar doen. Het programma is begonnen in de aandachtswijken omdat daar de doelgroep zit waarbij het meeste winst te behalen is.

Zijn er al resultaten?

In 2015 is de gemeente eerst begonnen met een pilot. In deze pilot kregen meer dan 400 senioren tussen de 65-70 jaar een brief in de bus met daarin de aankondiging van een huisbezoek. Er waren enkele afmeldingen, maar zelden vanuit de motivatie dat men het aanbod bemoeizuchtig of storend vond. Meestal voelde men zich te jong voor het aanbod. Totaal zijn er 368 huisbezoeken uitgevoerd. Er zijn daaropvolgend 161 fittesten gedaan. Van deze groep hebben 83 personen de cursus ‘Zeker Bewegen’ gevolgd, en 23 anderen de cursus ‘In Balans’. Uiteindelijk hebben 89 mensen zich aangesloten bij bestaande beweegprogramma’s verzorgd door buurtsportcoaches.

Zowel de uitvoerende partijen als de ouderen zelf zijn enthousiast over het programma. Hoewel niet iedereen het gehele programma doorloopt, heeft de gemeente toch de kans gekregen om bij veel ouderen op bezoek te komen. Het programma heeft naast de gesprekken, cursussen valpreventie en de beweegactiviteiten nog meer opgeleverd. Ouderen ontmoeten elkaar en bouwen zo aan sociale contacten. Eenzaamheid wordt daardoor tegengegaan.

Voorlopig blijft het programma in Montferland doorlopen mede gefinancierd door de GIDS-middelen.

Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Adviseur Gezond In...

@Irene Romers, @Gôkky Zeinstra, @Mariella Danse @Aldien Poll

Misschien leuk om te lezen? Er zijn meer gemeenten die op ouderen inzetten, net als Vlaardingen!

HomeIntegrale aanpakInstrumentenNieuwsProgramma Gezond In...GIDS-gemeentenGemeenteraadsledenPraktijkvoorbeeldenBlogsPrikbordKalenderDeelnemers Inloggen