De Deventer aanpak Gezondheid en Gedrag

Een samenwerking tussen de gemeente Deventer en Eno Zorgverzekeraar

Samenvatting

De gemeente Deventer en Eno Zorgverzekeraar hebben de visie dat mensen zelf ‘eigenaar’ zijn van hun gezondheid en welbevinden. Wanneer mensen dit ervaren en zich richten op hun mogelijkheden voelen ze zich gezonder en prettiger. Dit vraagt van professionals in zorg en welzijn om aan te sluiten op de doelen en wensen van bewoners/patiënten en hen te steunen en te versterken in hun eigenaarschap van hun gezondheid. Op deze manier wordt de focus verlegd van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag. Deze visie en werkwijze is gebaseerd op het gedachtengoed en de ontwikkelde werkwijze “Van Ziekte en Zorg naar Gezondheid en Gedrag” van Louis Overgoor.

Met name bij kwetsbare groepen is veel gezondheidswinst te behalen en daarom introduceerde Deventer in 2016 het bovenstaande gedachtegoed middels het project ‘Gezondheid en Gedrag’ in drie aandachtswijken. Bedoeling is dat zorg en welzijn stadsbreed op deze manier gaan werken. Men richt zich daarbij op vier niveaus:

  1. Bewoner/patiënt -> In de wijk leidt men bewoners op om als vrijwilliger gesprekken te voeren met andere wijkbewoners over gezondheid en hoe mensen daarin het eigenaarschap kunnen nemen.
  2. Professional -> Zorgprofessionals en welzijnswerkers worden getraind te werken vanuit het gedachtegoed van ‘Gezondheid en Gedrag. Ook wordt samenwerking tussen de eerstelijn en het sociaal domein gestimuleerd.
  3. Organisaties -> Organisaties worden uitgenodigd om ‘Gezondheid en Gedrag’ een onderdeel te laten zijn van hun beleid.
  4. Systeem -> De gemeente gebruikt het gedachtegoed als basis voor gemeentebeleid en de zorgverzekeraar besteedt aandacht aan Gezondheid en Gedrag bij de inkoop van zorg.

Kortom, het proces draait om bewustwording, training en acties bij bewoners, professionals en organisaties en wordt ondersteund door systeemveranderingen. Er wordt aangesloten bij initiatieven en bewegingen van de betrokkenen zelf. Deze worden versterkt met het gedachtegoed en praktische ondersteuning vanuit ‘Gezondheid en Gedrag’.

Wat werkt goed? Wat kan beter?

  • Het proces begon in het voorjaar 2016 met een klein groepje gedreven mensen. Zij hebben ervoor gezorgd dat steeds meer mensen en organisaties zijn aangehaakt. Zo komt langzaam de verandering tot stand.
  • Het idee dat het eigenaarschap van gezondheid bij de inwoners ligt, krijgt steeds meer voet aan de grond. Er wordt niet meer van bovenaf iets opgelegd.
  • Er ontstaat een betere verbinding tussen de verschillende niveaus, tussen gemeente, zorgorganisaties en professionals. Ook weten professionals uit de eerstelijn en het sociaal domein elkaar steeds beter te vinden.
  • Het project wordt als een leerproces gezien. Het is daarom belangrijk de tijd te nemen het project goed uit te rollen en de ruimte te bieden om te experimenteren.
  • Het is nog lastig te bepalen of de doelgroep - mensen met een lage SES - daadwerkelijk wordt bereikt.

Zijn er al resultaten?

Een veranderingsproces vraagt om een lange adem. De gemeente en Eno Zorgverzekeraar hebben daarom ingezet op een lange termijn aanpak. Het is nog te vroeg om te kunnen zeggen wat de effecten op de gezondheid van mensen zijn en wat het oplevert. Daarom zal de aanpak de komende tijd goed worden gemonitord.

 

Op dit moment kan wel gezegd worden dat er daadwerkelijk een hele beweging op gang is gekomen en dat de betrokken partijen enthousiast zijn. Er zijn veel partijen aangehaakt, zoals de GGD, sociale teams, Platform Wonen Welzijn en Zorg, Sportbedrijf, Deventer Ziekenhuis, huisartsen etc. Er zijn verschillende ‘Gezondheid en Gedrag’ bijeenkomsten georganiseerd en zo’n 140 professionals en bewoners zijn getraind.

 

De bedoeling van gemeente en Eno Zorgverzekeraar is om het veranderingsproces tot eind 2020 intensief voort te zetten, daarna moet het door de partijen zelf gedragen worden.

Contact

Organisatie: Raster Welzijn
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Organisatie: Raster Welzijn
Functie: Projectleider Gezondheid en Gedrag
HomeIntegrale aanpakInstrumentenNieuwsProgramma Gezond In...GIDS-gemeentenGemeenteraadsledenPraktijkvoorbeeldenBlogsPrikbordKalenderDeelnemers Inloggen