Samen gezond spreekuur in ‘s-Hertogenbosch

Een samenwerking tussen eerstelijn en welzijn

Samenvatting

In verschillende aandachtswijken in ’s-Hertogenbosch zijn er mede door GIDS-middelen ‘Samen gezond spreekuren’. Deze spreekuren worden gehouden in gezondheidscentra door een buurtsportcoach en/of een wijkgezondheidswerker van de GGD, eventueel aangevuld met een wijkwerker van welzijnsorganisatie Divers. Mensen kunnen door de huisarts of een andere zorgprofessional worden doorgestuurd naar dit spreekuur.

Het doel van het ‘Samen gezond spreekuur’ is om de gezondheid en het welzijn van mensen te bevorderen door ze te laten zien van welke voorzieningen, beweeg- en welzijnsactiviteiten in de wijk ze gebruik kunnen maken. Doordat het spreekuur in de het gezondheidscentrum wordt gehouden, kunnen mensen eenvoudig, zonder afspraak binnenlopen. Een andere optie is dat mensen bij de huisarts, of een andere zorgprofessional hun gegevens achterlaten. De buursportcoach of wijkgezondheidswerker belt deze mensen vervolgens op om een afspraak in te plannen.

Tijdens het spreekuur worden de mogelijkheden van de cliënt besproken. Op basis daarvan kan een leefstijladvies of advies m.b.t. een sociale activiteit of welzijn worden gegeven. Drie maanden na een bezoekje aan het spreekuur worden de mensen gebeld om te vragen hoe het met ze gaat en of ze bijvoorbeeld nog steeds aangesloten zijn bij een bepaalde activiteit.

Het spreekuur is op verschillende manieren onder de aandacht gebracht bij professionals. Zo is het spreekuur opgenomen als pop-up in de digitale agenda’s van huisartsen, worden de gesprekken teruggekoppeld aan huisartsen, en zijn er als reminder opvallende voetstapjes op de vloeren aangebracht die leiden naar de spreekkamer van het ‘Samen gezond spreekuur’.

Om het spreekuur onder de aandacht te brengen bij inwoners zijn ook verschillende maatregelen genomen. Zo is er een vermelding van het spreekuur op de tv-schermen in de wachtkamer, in wijkkrantjes en folders. Ook worden er aanvullende activiteiten georganiseerd zoals de ‘Samen gezond markt’ tijdens de griepprikactie, en de seniorenfittestdagen in wijk, waarbij het spreekuur gepromoot wordt.

Wat werkt goed? Wat kan beter?

  • De samenwerking tussen de eerstelijn en de GGD is verbeterd. Voorheen was de verbinding met de eerstelijn moeizaam, maar door samen iets te doen ontstaat er een nauwere samenwerking.
  • De samenwerking tussen de GGD, ’S-PORT en Divers is ook verbeterd. Door het delen van de verantwoordelijkheid voor het spreekuur weten ze elkaar ook beter te vinden voor andere gezamenlijke activiteiten.
  • Door het ‘Samen gezond Spreekuur’ gaan de gezondheidscentra steeds meer aandacht besteden aan preventie en gezondheid in haar brede context. Ze zien steeds meer mogelijkheden op dit vlak.
  • De patiënten waarderen het spreekuur. Ze vinden het fijn dat er iemand de tijd neemt om met ze te bespreken hoe het met ze gaat.
  • Voor sommige mensen is de drempel te hoog om zelf naar een bepaalde activiteit te gaan. Om deze drempel weg te nemen, kan een buurtsportcoach de eerste keer meegaan.

Zijn er al resultaten?

In het najaar van 2016 is gestart met een Samen gezond Spreekuur op één locatie. In ongeveer een jaar tijd zijn er al circa 65 mensen doorverwezen naar het spreekuur. Het spreekuur is inmiddels ook opgezet in 6 andere gezondheidscentra in ’s-Hertogenbosch en bij een wijkplein.

Mensen met een lage SES worden met dit spreekuur bereikt, omdat het laagdrempelig is. Het is een plek waar ze wat dieper op hun situatie in kunnen gaan dan bij de huisarts ook een plek waar ze terecht kunnen met vragen over bijvoorbeeld het jeugdsportfonds en het jeugdcultuurfonds.

Contact

Organisatie: GGD Hart voor Brabant
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
HomeIntegrale aanpakInstrumentenNieuwsProgramma Gezond In...GIDS-gemeentenGemeenteraadsledenPraktijkvoorbeeldenBlogsPrikbordKalenderDeelnemers Inloggen