Huisartscoördinator gemeente Emmen

Schakelfunctie zorg en gemeente; zorgen voor samenhang

Samenvatting

Veel gezondheidsklachten waarmee mensen bij de huisarts komen hebben een niet-medische oorzaak (denk aan financiële problemen, problemen op school etc.). Daarvoor is hulp nodig vanuit het sociaal domein, jeugdzorg, langdurige zorg en WMO, allemaal taken die bij de gemeenten liggen. Om ervoor te zorgen dat patiënten de zorg krijgen die ze nodig hebben, is samenwerking en afstemming nodig tussen de gemeente en eerstelijns zorgverleners.

De huisartsencoöperatie en de gemeente Emmen waren sinds 2013 structureel met elkaar in overleg over de ontwikkelingen op het gebied van de drie decentralisaties en overige ontwikkelingen. Sinds 2015 hebben de gemeente Emmen en de huisartsencoöperatie (ZODHC) gezamenlijk een coördinator benoemd. Deze huisarts is de verbinder, de ‘liaison’, voor huisartsen, zorgverleners, beleidsmedewerkers van de gemeente en bestuurders. Hij wordt door de gemeente en de Zuid-oost Drentse Huisartsencoöperatie gezamenlijk gefinancierd (deels met GIDS-middelen).

Informatie op het gebied van volksgezondheid, jeugd- en ouderenzorg wordt zo goed mogelijk op elkaar afgestemd. Ook nieuwe vragen met betrekking tot de jeugdteams en sociale teams, toegang tot de zorg en privacy worden hier besproken. Signalen van huisartsen kunnen via deze coördinator aan de juiste personen worden doorgegeven en andersom.

Zo lukt het steeds beter om de noodzakelijke samenhang te organiseren tussen zorg, volksgezondheid en sociaal domein. Zoals de huisartscoördinator zelf zegt:

‘Mensen die het sociaaleconomisch moeilijk hebben, bijvoorbeeld omdat ze geen werk hebben of in armoede leven, hebben vaak andere prioriteiten. Die roken misschien vanwege de stress of hebben geen geld voor een sportvereniging of goede voeding. Daar kan ik als huisarts als enige niet veel aan veranderen, daar heb ik anderen bij nodig’.

Wat werkt goed? Wat kan beter?

Er is goed contact en inzicht ontstaan in elkaars werkwijze, overwegingen en ontwikkelingen. Er is vertrouwen ontstaan om veranderthema’s met elkaar te bespreken en met inzet vanuit verschillende invalshoeken effect te bereiken. De schakelfunctie is ook nuttig gebleken bij uitvoerende organisaties als jeugdzorg, maatschappelijk werk, sociale teams etc. Vooral m.b.t. uitwerking van praktische werkwijzen, organisatie en privacy & gegevensdeling bij samenwerking.

Geleidelijk ontstaat er ruimte om andere thema’s met elkaar te verkennen, zoals beschikbaarheid & toegankelijkheid (van zorg). Laten zien van goede voorbeelden en concrete samenwerking tussen zorg en sociaal domein in de gemeente zal stimulerend werken in de netwerken in elk gebied in Emmen. Hiertoe zal de focus 2018 meer liggen op concrete GIDS-activiteiten.

Tip:
Treedt rond een actueel thema in contact met de lokale beroepsgroep van huisartsen (hiervoor kan evt. gebruik gemaakt worden van de ROS). Neem de 'Werkmap Huisarts en Gemeente' van VNG en LHV als tool om het gesprek te verbreden en gebruik deze als spoorboekje.

Zijn er al resultaten?

  • Input op beleidsnota Emmen Gezond 2018-2021 en op kadernota Sportief Bewegen.
  • Praktische werkkaart privacy & gevensdeling bij samenwerking (beschikbaar voor huisartsen, maatschappelijk werk, sociale teams etc.), met daarop tevens namen en telefoonnummers.
  • Scholing (o.a. WMO-loket, maatschappelijk werk Tinten) en netwerkbijeenkomsten in twee gebieden.
  • Themabijeenkomsten als positieve gezondheid en integrale ouderenzorg.

Contact

Organisatie: Emmen
Naam: Pia Elenbaas
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
HomeIntegrale aanpakInstrumentenNieuwsProgramma Gezond In...GIDS-gemeentenGemeenteraadsledenPraktijkvoorbeeldenBlogsPrikbordKalenderDeelnemers Inloggen