Gemeente Apeldoorn gaat door met de aanpak Gezonde Families

Zet peers in om kwetsbare jongeren te bereiken

Samenvatting

In de gemeente Apeldoorn is een aantal jaren geleden geconstateerd dat er bij jongeren, voornamelijk met een migratieachtergrond, veel problemen samenkomen. Denk aan sociaal-emotionele kwetsbaarheid, gezondheidsproblemen en onvoldoende sociaal netwerk. Ook was deze groep jongeren onvoldoende in beeld bij de gemeente, zorginstanties en hulpinstanties. De gemeente wilde deze jongeren beter bereiken en ondersteunen en de lokale zorg- en ondersteuningsorganisaties daar beter op toerusten. Om deze redenen is de gemeente in 2015 gestart met de aanpak Gezonde Families. De aanpak is uitgevoerd in samenwerking met de organisatie Kémi Ra. De gemeente heeft gekozen voor deze organisatie, omdat de projectleider een groot netwerk heeft bij verschillende etnische groepen in de gemeente. De projectleider heeft veel gesprekken gevoerd met de verschillende gemeenschappen. Uiteindelijk kwam er een lijst tot stand van 110 jongeren waar de aanpak zich op heeft gericht. Een flink aantal van hen bleek gezondheidsproblemen te hebben en/of te ontsporen of bijvoorbeeld slachtoffer te worden van ronselpraktijken.

Gezonde Families Apeldoorn

Afbeelding: kemi.cc

Voor deze aanpak zijn peers (vrienden en familieleden) ingezet. Deze peers zijn benaderd via het netwerk van de projectleider. De peers gingen geregeld in gesprek met de jongeren en bouwden een vertrouwensband op van waaruit ze de jongeren konden ondersteunen en adviseren. Daarnaast heeft Kémi Ra professionals van meerdere lokale organisaties getraind in cultuursensitief werken. Uiteindelijk zorgde de aanpak ervoor dat 52 van de 110 jongeren zorg ontvingen. Uit de evaluatie van Evaluatiebureau Publieke Gezondheid blijkt de aanpak ‘uniek, waardevol en in de kern veelbelovend’. De aanpak heeft zijn succes vooral te danken aan betrouwbare en persoonlijke relaties van de projectleider en de peers.

De volgende organisaties werkten samen in dit project: relevante partners in de hulpverlening,  zoals bv. Omnizorg, GGNet, Tactus, Iriszorg, Leger des Heils, MEE en RIWIS. Daarnaast is er samengewerkt met de beleidsdomeinen Jeugd en Zorg, wijkteams, reclassering en daklozenopvang.

Wat werkt goed? Wat kan beter?

Wat werkt goed?

 • De tijd nemen om vertrouwen te winnen bij de doelgroep.
 • Inzetten van een projectleider waar de verschillende gemeenschappen in de gemeente vertrouwen in hebben.
 • Peers inzetten. Zij hebben veel mogelijkheden om kwetsbare jongeren op te sporen en te begeleiden.
 • Netwerk realiseren in de verschillende etnische groepen in de gemeente.
 • Uitvoeren van het project samen met grote organisaties die structureel subsidies ontvangen van de gemeente. Dit is handig en belangrijk voor de borging. 
 • Samenwerken met sociale wijkteams en politie.
 • Voorzieningen waar jongeren zijn (sportverenigingen, coffeeshops, Shisha lounge) etc. actief informeren over de ondersteuningsmogelijkheden.

Wat kan beter?

 • Grotere betrokkenheid van reguliere (zorg)instellingen. Creëer meer naamsbekendheid van de aanpak bij management en op de werkvloer van de reguliere (zorg)instellingen.
 • Bewaken van de continuering en de omvang van de peer-groep en de projectorganisatie. De werving van peers is continu nodig. Dit komt doordat peers tussentijds soms moeten afhaken door school- of werkverplichtingen.
 • Nog beter kijken naar een match tussen peer en jongeren. Niet te close, en niet teveel op een afstand.
 • Geef aandacht in de werkoverleggen met de peers aan de verbinding met reguliere (zorg)instellingen.
 • Ondersteun de peers meer bij het registratiesysteem.
 • Bouw een goede relatie op met de peers en verwar ze niet met professionals.
 • Focus je bij de resultaten van dit project meer op kwaliteit dan kwantiteit.
 • Construeer een veilige omgeving voor de peer-groep.
 • Doe een onderzoek wat de rol van peers kan zijn bij de ondersteuning van asielzoekers en vluchtelingen vanaf het moment dat ze in Nederland zijn.

Zijn er al resultaten?

De aanpak heeft een maatschappelijke waarde die vergroot kan worden door de aanbevelingen uit de evaluatie. Een aantal staan hierboven bij ‘Wat kan beter?’. De gemeente Apeldoorn heeft besloten om de aanpak ‘Gezonde Families’ in 2019 voort te zetten. Om nog meer succes te boeken heeft de aanpak een organisatie nodig die dit structureel oppakt en bewaakt. De organisatie Stimenz is hier akkoord meegegaan. De projectleider van Kémi Ra heeft het project in 2018 overgedragen. 

De volgende successen zijn geboekt:

 • Peers, (zorg)professionals en projectgroepleden zien jongeren uit de doelgroep en ook de peers zelf weerbaarder worden en meer eigenwaarde en zelfvertrouwen ontwikkelen. Een voorbeeld hiervan: een peer is sinds zijn aankomst in Nederland in verkeerde vriendengroepen terechtgekomen. Het meedoen aan de aanpak gaf hem meer moed weg te blijven uit de criminaliteit en aan zijn droom om bij Defensie te gaan werken.
 • Met ondersteuning vanuit peers (en soms reguliere zorg) lukt het deze jongeren om weer een positieve ‘stip op de horizon’ te plaatsen.
 • Volgens het registratiesysteem zijn in 2,5 jaar tijd 52 jongeren (van de 110) daadwerkelijk bereikt.
 • Een grote groep van zorgmijders in de gemeente is in beeld gekomen.
 • Verslavingszorgorganisatie Tactus is lovend over de aanpak, omdat de doelgroep hen makkelijk kon vinden via dit traject. 
 • De verschillende beleidsterreinen (Werk & Inkomen, Sport, Integratie & Beleid) van de gemeente begonnen aandacht te geven aan deze groep zorgmijders.

Contact

Organisatie: Kémi Ra
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
HomeIntegrale aanpakInstrumentenNieuwsProgramma Gezond In...GIDS-gemeentenGemeenteraadsledenPraktijkvoorbeeldenBlogsPrikbordKalenderDeelnemers Inloggen