Samenwerken aan een Gezonde Start in Nijmegen

Samenvatting

Het terugdringen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen is in Nijmegen al jaren een speerpunt in het gezondheidsbeleid. Perinatale sterftecijfers (sterfte rondom de geboorte) waren aanleiding om dit beleid meer te richten op de eerste 1000 dagen. In 2015 gingen de GGD en NIM Maatschappelijk werk daarom samen met andere partijen aan de slag om een meerjarenprogramma Gezonde Start op te stellen. Deze aanpak wordt gefinancierd vanuit GIDS-middelen en omvat verschillende acties gericht op de periode voor, tijdens en na de zwangerschap. De aanpak besteedt ook extra aandacht aan het bereiken van specifieke groepen, zoals Syrische en Eritrese zwangeren.

Het versterken van de samenwerking tussen het medisch en sociaal domein is een belangrijk onderdeel van de aanpak. Vanuit het programma is van alles gedaan om deze samenwerking te versterken. Verschillende partijen zijn bij elkaar gebracht. Er zijn meerdere symposia en uitwisselingsbijeenkomsten georganiseerd zodat partijen elkaar konden ontmoeten. In workshops konden de partijen leren van elkaars expertise. Ook waren er gezamenlijke deskundigheidsbevordering en trainingen voor professionals uit het medisch en sociaal domein. Dit gaf een boost aan de samenwerking. Elkaar beter leren kennen, weten wat ieder doet en afspraken maken over samenwerking zijn belangrijke ingrediënten.

Waar mogelijk wordt aangesloten bij ontwikkelingen, zoals bij het opstellen van een regionaal protocol kwetsbare zwangeren en daarbij horende zorgpaden. Ook de introductie van een signaleringsinstrument en centrale intake van zwangeren in de eerstelijn bood mogelijkheden voor samenwerking met tussen medische en sociale partners als Veilig Thuis en sociale teams.

Wat werkt goed? Wat kan beter?

  • Samenwerken en afstemmen kost tijd. Neem die tijd! De verschillende partijen moeten elkaar nog beter leren kennen en elkaars taal gaan spreken om goed te kunnen samenwerken.
  • Een Coördinator/kartrekker die deelneemt aan het VSV én een goed netwerk heeft in het sociale domein (bijvoorbeeld de GGD) helpt om de samenwerking tussen het medische en sociaal domein te vergroten.
  • Er zou meer aandacht besteed kunnen worden aan het in gesprek gaan met de kwetsbare (aanstaande) ouders zelf.

Zijn er al resultaten?

Met het project Gezonde Start zijn belangrijk eerste stappen gezet om sociaaleconomische gezondheidsverschillen terug te dringen door in te zetten op een gezonde start voor iedereen, dus ook voor kwetsbare groepen.

Mede dankzij uitwisselingsbijeenkomsten en scholingen hebben partners in het medische en sociale domein hebben elkaar beter leren. Ze werken daardoor ook beter samen.

Meer weten? Lees het projectplan 'Gezonde Start in Nijmegen'

Werkt jouw gemeente ook aan een gezonde en kansrijke start voor ieder kind en wil je gebruik maken van de ondersteuning van de adviseurs van Pharos? Kijk dan hier voor meer informatie over het stimuleringsprogramma lokale coalities Kansrijke Start.  

Contact

Naam: Anja Ton
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
HomeIntegrale aanpakInstrumentenNieuwsProgramma Gezond In...GIDS-gemeentenGemeenteraadsledenPraktijkvoorbeeldenBlogsPrikbordKalenderDeelnemers Inloggen