Zorgpad voor een Gezonde Start

Samenwerken aan een gezonde start in Smallingerland

Samenvatting

De gemeente Smallingerland investeert al ruim 10 jaar in een gezonde start. Er is hierdoor een goede samenwerking ontstaan tussen de gemeente, het CJG, verloskundigen, kraamzorg en jeugdgezondheidszorg. Deze samenwerking met de gemeente maakte dat het Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV) Drachten de gemeente wist te vinden toen ze aan de slag ging met een zorgpad voor vroegsignalering van zwangeren.

Voor de ontwikkeling van het zorgpad zette het VSV een projectteam op onder leiding van een projectleider van ROS Friesland. Daarin kregen de gemeente Smallingerland, het CJG (inmiddels getransformeerd tot gebiedsteam), verloskundigen (1e en 2e lijn), gynaecologen, kraamzorg en jeugdgezondheidszorg een plek.

Samen dachten ze na over de invulling van het zorgpad. Wat heb je nodig om problemen en risico’s te kunnen signaleren? Wat doe je daar vervolgens mee? Waar loop je tegen aan? Allemaal vragen die de revue passeerden. De gemeente zorgde hierbij voor de verbinding met het sociaal domein.

Om op dezelfde manier te kunnen signaleren, start het zorgpad met het afnemen van de AlphaNL vragenlijst. Dit is een gevalideerde vragenlijst om risico’s bij zwangeren te signaleren. Op basis van de uitkomst bespreekt de verloskundige met de zwangere of het goed is haar eventeueel door te verwijzen. Voor deze doorverwijzing is het nummer van de JGZ Friesland gekozen. Hulpvragen die bij dit nummer binnenkomen worden opgepakt door iemand van de JGZ en iemand van het gebiedsteam (4-ogenprincipe). Op basis van de casus wordt bepaald wie het beste op huisbezoek kan gaan om met de ouders te bekijken welke ondersteuning wenselijk en passend is.

In de zomer van 2018 was het zorgpad gereed. Smallingerland is pilotgemeente. In februari zijn geboortezorgprofessionals getraind in het werken met de Alpha NL vragenlijst. Vervolgens was er in maart een startbijeenkomst voor alle betrokken professionals om het zorgpad toe te lichten aan de hand van een casus.

Wat werkt goed? Wat kan beter?

  • Het projectteam werd geleid door een projectleider vanuit ROS Friesland. Hierdoor verliep het proces om tot het zorgpad te komen goed.
  • Geboortezorgprofessionals zijn gemotiveerd om het zorgpad te gebruiken, ze kunnen nu doorverwijzen als ze risico’s en problemen signaleren.
  • De gemeente heeft (financieel) geïnvesteerd in bijeenkomsten en training, zodat professionals toegerust zijn om met het zorgpad aan de slag te gaan.
  • Het zorgpad werd tijdens de startbijeenkomst aan de hand van een realistische casus doorlopen. Op deze manier werd op een aansprekende manier de rol van de verschillende professionals besproken.
  • Er is bestuurlijk draagvlak in de gemeente voor het thema gezonde start.
  • De gemeente investeert al jaren in de samenwerking met verloskundigen en het CJG, bijvoorbeeld door 3 keer per jaar een lunchbijeenkomst te organiseren. Hierdoor weten de partners elkaar te vinden. Het zorgpad is een concreet resultaat van deze samenwerking. Investeren in samenwerking kost tijd, maar levert dus ook wat op!
  • Het is soms lastig om met ouders het gesprek aan te gaan over mogelijke ondersteuning.
  • Hulpvragen en problemen hoeven niet groot te zijn. Ook minde grote problemen worden opgepakt. Dit is soms lastig omdat sommige kwetsbare zwangeren pas hulp willen als de problemen al erg complex zijn.

Zijn er al resultaten?

Het zorgpad is nog maar recent geïmplementeerd, het is dus nog afwachten hoe het opgepakt gaat worden in de praktijk. Het projectteam zal dit in ieder geval het eerste jaar volgen. De gemeente heeft ook vanuit 'Vitale Regio Fryslân' financiering ontvangen voor implementatie en monitoring van het zorgpad. Tot dusver is het zorgpad een mooie concrete uitkomst van de jarenlange samenwerking tussen de gemeente, het (voormalige) CJG en de geboortezorgketen.

Smallingerland heeft zich ook aangesloten bij het actieprogramma Kansrijke Start. Een mooie gelegenheid om aanbod voor zwangeren aan elkaar te verknopen en nog steviger in te zetten op een kansrijke start voor ieder kind.

Weten hoe het zorgpad er schematisch uitziet? Klik dan hier

 

Werkt jouw gemeente ook aan een gezonde en kansrijke start voor ieder kind en wil je gebruik maken van de ondersteuning van de adviseurs van Pharos? Kijk dan hier voor meer informatie over het stimuleringsprogramma lokale coalities Kansrijke Start.  

Contact

Organisatie: Smallingerland
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
HomeIntegrale aanpakInstrumentenNieuwsProgramma Gezond In...GIDS-gemeentenGemeenteraadsledenPraktijkvoorbeeldenBlogsPrikbordKalenderDeelnemers Inloggen