Utrecht in gesprek over een kansrijke start

Moeders en professionals aan het woord

Praktijkvoorbeeld

Steeds meer gemeenten en regio’s gaan aan de slag met het thema Kansrijke Start, zo ook de regio Utrecht. Daar is een regionale werkgroep Kansrijke Start opgezet. De centrale vraag was: ‘Hoe maak je in de eerste duizend dagen een positief verschil voor ouder en kind?’. Om deze vraag te kunnen beantwoorden organiseerde de werkgroep een serie gesprekken met (aanstaande) moeders en met  professionals, vrijwilligers, ambtenaren en experts in de regio Utrecht. Door deze aanpak is er gekeken vanuit de inwoners en betrokkenen in de regio Utrecht.

Interviews met (aanstaande) moeders

In de werkgroep Kansrijke Start zijn de GGD regio Utrecht (GGDrU), de gemeente Utrecht en Raedelijn vertegenwoordigd. Hierdoor heeft de werkgroep een breed netwerk onder professionals, ambtenaren, experts, maar ook onder (aanstaande) moeders. Via hen zijn deelnemers voor de interviews geworven. Moeders werden bijvoorbeeld benaderd via verloskundigen, kraamzorg en de Jeugdgezondheidzorg (JGZ). De professionals legden het eerste contact. Wanneer de moeders enthousiast waren om mee te doen, werden zij vervolgens benaderd door de interviewer vanuit de werkgroep. De achtergrond van de vrouwen was zeer divers. 

Doel van de interviews

In totaal zijn er 40 interviews gehouden, waarvan 14 met moeders zelf. Zij  kregen vragen als ‘hoe gaat het met je?’, ‘waar ben je trots op?’, ‘wat vind je belangrijk als ouder’, ‘waar lig je ’s nachts wakker van’ en ‘met welke professionals heb je contact?’. In de gesprekken stonden twee doelen centraal;

  • Het ophalen van de belangrijkste uitdagingen rondom Kansrijke Start vanuit de ervaring van moeders in een kwetsbare situatie, professionals en stakeholders. 
  • De urgentie vergroten en zowel de moeders als professionals in beweging brengen om ook echt iets te doen.

Resultaten van de interviews

Uit de analyses kwamen 10 verschillende thema’s naar voren. Voorbeelden van deze thema's zijn;

  • Het ontmoeten van andere (aanstaande) ouders;
  • Een band opbouwen met mijn kind;
  • Het voorbereiden op het moederschap en de bevalling.

Aan de hand van deze thema’s zijn inzichten opgedaan rondom het belang van vertrouwen en eigen kracht, de rol van schaamte en vertrouwen, wat moeders echt nodig hebben, het echt centraal stellen van ouders en kind en de vraag hoe werk je als professionals samen? Al deze thema’s en inzichten zijn gebundeld in het inspiratieboekje Kansrijke Start.

Een moeder vertelt: “Waarom had niemand het gezien en aan mij gevraagd? Ik dacht dat zwanger zijn een roze wolk was.”

De verloskundige: “De komst van de baby maakt de andere zorgen nog erger. De aandacht en tips voor de baby komen dan vaak niet goed binnen. Als ik bij een multiprobleemgezin de hulp goed georganiseerd heb, wordt de zwangerschap met minder stress uitgedragen en verloopt de bevalling beter.”

Aan de hand van deze inzichten is er een werkbijeenkomst georganiseerd over de eerste 1000 dagen om samen met professionals te werken aan een Kansrijke Start in de regio Utrecht. Tijdens deze werkbijeenkomst waren per inzicht twee vragen geformuleerd: ‘wat kan jij morgen anders doen als professional?’ en ‘wat kunnen we samen anders doen?’

 

Activiteiten organiseren

Deze vragen zijn in groepjes besproken. Uit de actiepunten die uit de werkbijeenkomst naar voren kwamen, worden pilots gemaakt. Dit zijn experimenten en acties waarvan we kunnen leren en weer verder ontwikkelen. Zo is er een werkgroep ‘Veilig gehecht’ waar men expertise deelt. Ook zijn er verschillende netwerken rondom Kansrijke Start en de geboortezorg. Deze netwerken worden nu ook uitgerold in meerdere wijken in Utrecht.

De gemeente Utrecht heeft een ‘werkagenda’ voor de komende tijd ontwikkeld. Dit is een dynamisch document dat uitnodigt om een actieve bijdrage te leveren. Deze werkagenda wordt besproken in relevante netwerken en samenwerkingsverbanden, waaronder de bestuurstafel Utrecht Gezond. Samen willen ze een concrete beweging in gang zetten.

Het in gesprek gaan met de moeders heeft ervoor gezorgd dat het perspectief en verhaal van moeder en kind centraal staat. Met dit perspectief en verhaal kijkt de gemeente Utrecht naar thema’s als Kansrijke Start in de regio Utrecht.

Tips

  • Ga ook in gesprek met jonge vaders! In Utrecht is het niet gelukt om jonge vaders te spreken, maar hier liggen nog kansen. Er wordt gekeken hoe het perspectief van vaders alsnog in beeld kan worden gebracht.
  • Gebruik de uitkomsten van gesprekken om professionals met elkaar in contact te brengen. Dat kan weer tot een betere samenwerking leiden binnen de geboortezorg.
  • Ga aan de slag. Wacht niet met ‘doen’ tot je een perfect plan hebt opgesteld. Juist door te doen, leer je en stuur je bij.
  • Evalueer tijdens het project steeds hoe het gaat en stuur bij waar nodig. Het bleek bijvoorbeeld dat de werkgroep geen artsen in ziekenhuizen had gesproken, terwijl dit wel nodig was. Daarom zijn die gesprekken alsnog gepland.

Werkt jouw gemeente ook aan een gezonde en kansrijke start voor ieder kind en wil je gebruik maken van de ondersteuning van de adviseurs van Pharos? Kijk dan hier voor meer informatie over het stimuleringsprogramma lokale coalities Kansrijke Start.  

Contact

Organisatie: Gemeente Utrecht
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
HomeIntegrale aanpakInstrumentenNieuwsProgramma Gezond In...GIDS-gemeentenGemeenteraadsledenPraktijkvoorbeeldenBlogsPrikbordKalenderDeelnemers Inloggen