Reset

Plaats hier een document waarvan je denkt dat het interessant kan zijn voor anderen.

Projectplan gezonde start in Nijmegen

Lees hier het projectplan gezonde start in Nijmegen.

-
121

Zorgpad voor een Gezonde Start in Smallingerland

Hier vindt u een schematisch overzicht van het 'Zorgpad vroegsignalering zwangeren' in Smallingerland.

-
188

Kwetsbare zorggebruikers zijn niet gebaat bij huidige PGO

De overheid en het bedrijfsleven investeren fors in de invoering van de PGO. Maar de mensen die de meeste zorg gebruiken, maken het minst gebruik van digitale zorgtoepassingen.

-
480

Tipsheet Duurzame en integrale lokale inzet van de buurtsportcoach

In deze tipsheet vind je succesfactoren en tips voor een integrale en duurzame inzet van de buurtsportcoach in jouw gemeente, met links naar praktijkvoorbeelden.

-
704

Afwegingskader aanvragen subsidieregeling Preventiecoalitie Zilveren Kruis

Er is geld beschikbaar bij VWS voor samenwerking tussen gemeenten en verzekeraars onder de title Preventie Coalitie. Zilveren Kruis nodigt gemeenten uit om gezamenlijk een aanvraag te doen.

-
218

Gezondheidsvaardigheden, taal en de bibliotheek

Hoe kunnen bibliotheken in de gemeente bijdragen aan het bereiken van inwoners? Probiblio ontwikkelde een brochure ter inspiratie voor bibliotheken.

-
633

Preventie via de gemeentepolis

Welke mogelijkheden biedt de gemeentepolis voor preventie? Deze publicatie is een samenvatting van het rapport 'Preventie en de Gemeentepolis' van BS&F.

-
1015

Leeuwarden: aanjagen én loslaten

De gemeente Leeuwarden streeft naar een inclusieve samenleving, waarin iedereen meedoet, ongeacht opleiding of inkomen. Lees hier het artikel van Leeuwarden

-
1017

Proeftuinen populatiegerichte aanpak: nu en in de toekomst (RIVM, 2017)

Het RIVM heeft een tussenrapportage uitgebracht over de 9 proeftuinen 'Betere zorg met minder kosten'. U leest over de proeftuinen, de financiering en de toekomstverwachtingen van Triple Aim.

-
346

Samenwerkingskaarten: zicht op de samenwerking zorgverzekeraars en gemeenten

De Samenwerkingskaarten, ontwikkeld door zorgverzekeraars, gemeenten en bureau AEF, bundelen alle informatie over samenwerkingsprojecten tussen gemeenten en zorgverzekeraars van dit moment.

-
578
HomeIntegrale aanpakInstrumentenNieuwsProgramma Gezond In...GIDS-gemeentenGemeenteraadsledenPraktijkvoorbeeldenBlogsPrikbordKalenderDeelnemers Inloggen