Reset

Plaats hier een document waarvan je denkt dat het interessant kan zijn voor anderen.

Tipsheet Duurzame en integrale lokale inzet van de buurtsportcoach

In deze tipsheet vind je succesfactoren en tips voor een integrale en duurzame inzet van de buurtsportcoach in jouw gemeente, met links naar praktijkvoorbeelden.

431

Afwegingskader aanvragen subsidieregeling Preventiecoalitie Zilveren Kruis

Er is geld beschikbaar bij VWS voor samenwerking tussen gemeenten en verzekeraars onder de title Preventie Coalitie. Zilveren Kruis nodigt gemeenten uit om gezamenlijk een aanvraag te doen.

143

Gezondheidsvaardigheden, taal en de bibliotheek

Hoe kunnen bibliotheken in de gemeente bijdragen aan het bereiken van inwoners? Probiblio ontwikkelde een brochure ter inspiratie voor bibliotheken.

425

Preventie via de gemeentepolis

Welke mogelijkheden biedt de gemeentepolis voor preventie? Deze publicatie is een samenvatting van het rapport 'Preventie en de Gemeentepolis' van BS&F.

762

Leeuwarden: aanjagen én loslaten

De gemeente Leeuwarden streeft naar een inclusieve samenleving, waarin iedereen meedoet, ongeacht opleiding of inkomen. Lees hier het artikel van Leeuwarden

600

Proeftuinen populatiegerichte aanpak: nu en in de toekomst (RIVM, 2017)

Het RIVM heeft een tussenrapportage uitgebracht over de 9 proeftuinen 'Betere zorg met minder kosten'. U leest over de proeftuinen, de financiering en de toekomstverwachtingen van Triple Aim.

262

Samenwerkingskaarten: zicht op de samenwerking zorgverzekeraars en gemeenten

De Samenwerkingskaarten, ontwikkeld door zorgverzekeraars, gemeenten en bureau AEF, bundelen alle informatie over samenwerkingsprojecten tussen gemeenten en zorgverzekeraars van dit moment.

401

Factsheet Samenwerking gemeenten en zorgverzekeraars (RIVM, 2017)

Het RIVM bracht de samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars rond preventie voor risicogroepen in kaart. De uitkomsten vindt u in de factsheet Samenwerking gemeenten en zorgverzekeraars..

331

Basismodel ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas

Gemeenten Amsterdam en ’s-Hertogenbosch experimenteerden met de zogenoemde ‘sluitende ketenaanpak’ voor kinderen met overgewicht en obesitas. Dit resulteerde in het Basismodel ketenaanpak.

518

Gezondheidsverschillen aanpakken begint voor de geboorte

Vrouwen in achterstandswijken en hun kinderen lopen een groter risico op sterfte en ziekte rond en kort na de geboorte. Een integrale aanpak gezondheidsachterstanden begint daarom al voor de geboorte.

707
Sluiten
HomeIntegrale aanpakInstrumentenNieuwsProgramma Gezond In...GIDS-gemeentenGemeenteraadsledenPraktijkvoorbeeldenBlogsPrikbordKalenderDeelnemers Inloggen