Reset

Plaats hier een document waarvan je denkt dat het interessant kan zijn voor anderen.

Kwetsbare zorggebruikers zijn niet gebaat bij huidige PGO

De overheid en het bedrijfsleven investeren fors in de invoering van de PGO. Maar de mensen die de meeste zorg gebruiken, maken het minst gebruik van digitale zorgtoepassingen.

105

Tipsheet Duurzame en integrale lokale inzet van de buurtsportcoach

In deze tipsheet vind je succesfactoren en tips voor een integrale en duurzame inzet van de buurtsportcoach in jouw gemeente, met links naar praktijkvoorbeelden.

505

Afwegingskader aanvragen subsidieregeling Preventiecoalitie Zilveren Kruis

Er is geld beschikbaar bij VWS voor samenwerking tussen gemeenten en verzekeraars onder de title Preventie Coalitie. Zilveren Kruis nodigt gemeenten uit om gezamenlijk een aanvraag te doen.

165

Gezondheidsvaardigheden, taal en de bibliotheek

Hoe kunnen bibliotheken in de gemeente bijdragen aan het bereiken van inwoners? Probiblio ontwikkelde een brochure ter inspiratie voor bibliotheken.

492

Preventie via de gemeentepolis

Welke mogelijkheden biedt de gemeentepolis voor preventie? Deze publicatie is een samenvatting van het rapport 'Preventie en de Gemeentepolis' van BS&F.

827

Leeuwarden: aanjagen én loslaten

De gemeente Leeuwarden streeft naar een inclusieve samenleving, waarin iedereen meedoet, ongeacht opleiding of inkomen. Lees hier het artikel van Leeuwarden

718

Proeftuinen populatiegerichte aanpak: nu en in de toekomst (RIVM, 2017)

Het RIVM heeft een tussenrapportage uitgebracht over de 9 proeftuinen 'Betere zorg met minder kosten'. U leest over de proeftuinen, de financiering en de toekomstverwachtingen van Triple Aim.

286

Samenwerkingskaarten: zicht op de samenwerking zorgverzekeraars en gemeenten

De Samenwerkingskaarten, ontwikkeld door zorgverzekeraars, gemeenten en bureau AEF, bundelen alle informatie over samenwerkingsprojecten tussen gemeenten en zorgverzekeraars van dit moment.

445

Factsheet Samenwerking gemeenten en zorgverzekeraars (RIVM, 2017)

Het RIVM bracht de samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars rond preventie voor risicogroepen in kaart. De uitkomsten vindt u in de factsheet Samenwerking gemeenten en zorgverzekeraars..

369

Basismodel ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas

Gemeenten Amsterdam en ’s-Hertogenbosch experimenteerden met de zogenoemde ‘sluitende ketenaanpak’ voor kinderen met overgewicht en obesitas. Dit resulteerde in het Basismodel ketenaanpak.

586
Sluiten
HomeIntegrale aanpakInstrumentenNieuwsProgramma Gezond In...GIDS-gemeentenGemeenteraadsledenPraktijkvoorbeeldenBlogsPrikbordKalenderDeelnemers Inloggen