Wijkprofielen: praatstuk voor beleid en actie in de wijk

Samenvatting

Gemeente Nijmegen gebruikt wijkprofielen bij het maken van plannen voor de aanpak van gezondheidsachterstanden. In gesprek met werkers en wijkbewoners, worden speerpunten per wijk/gemeente bepaald.

Sinds 2010 werkt de GGD Gelderland-Zuid met wijkprofielen. Deze bevatten gegevens uit de GGD monitors voor diverse doelgroepen en (in Nijmegen) de HIS systemen van huisartsen. De items in de profielen verschillen  per wijk/gemeente en samenwerkingspartners, afhankelijk van wat men wil weten. Het is geen vaststaand format.

Het opstellen van een wijkprofiel is niet het eindstation. De duiding van de cijfers, samen met organisaties en bewoners, is minstens zo belangrijk. De profielen zijn een praatpapier van waaruit je bespreekt waar het om gaat in de wijk en wat belangrijk is om op in te zetten. Er komen ook zaken op tafel die niet zichtbaar zijn in de cijfers, maar wel spelen. De onderzoeker en gezondheidsmakelaar werken hierin samen. De onderzoeker licht de profielen toe en geeft aan hoe de profielen te 'lezen'. De gezondheidsmakelaar  zorgt voor de contacten in de wijk en is procesbegeleider. Bestaande netwerken zijn daarin erg belangrijk. Kijk of je daarbij kunt aansluiten. Het is expliciet de bedoeling dat de professionals en burgers de prioriteiten bepalen. Hierdoor ontstaat draagvlak dat nodig is om ook daadwerkelijk iets van de grond te krijgen.

De gemeente gebruikt de wijkprofielen bij het maken van plannen voor de aanpak van gezondheidsachterstanden.

www.gezondin.nu/thema/proces-even-belangrijk-als-inhoud/publicaties/73-wijkprofiel-nijmegen-noord
 

Wat werkt goed? Wat kan beter?

  • Het verbinden van bijv. eerstelijn, welzijn en de sociale wijkteams vraagt extra inzet. Ga na wat de ander (gemeente, partner of bewoners) kan hebben/doen met de profielen. En zoek een trekker met energie om mensen om de tafel te krijgen en om iets gedaan te krijgen (van cijfers naar actie).
  • Het is een uitdaging om ook cijfers van partners te integreren, maar dan wordt het een gezamenlijk verhaal, een goede uitgangspositie voor afstemming en samenwerking. Bedenk met elkaar wat je wilt weten en waarvoor je de gegevens nodig hebt. Betrek partners vroegtijdig.
  • Voor het bespreken van de profielen met bewoners zijn sleutelfiguren erg belangrijk. Zoek naar mensen die de wijk goed kennen, benut hun netwerken en kennis. Presenteer niet alle cijfers, en ga vooral in op wat goed gaat in de wijk, naast de aandachtspunten. Zoek manieren om bewoners mee te nemen in de cijfers, soms letterlijk, door te wandelen door de wijk of door hen een rol te geven bij de presentatie over hun wijk.

Zijn er al resultaten?

Profielen zijn basis voor gesprek in de wijk over wat er speelt:  herkennen beroepskrachten en bewoners wat uit de cijfers naar voren komt?

  •   Hulpmiddel bij het creëren van draagvlak.
  •   Hulpmiddel bij het formuleren van een gezamenlijke visie en gezamenlijke prioriteiten.
  •   We merken dat er inmiddels ook nieuwe samenwerkingen en overleggen zijn   ontstaan n.a.v. de profielen. Mensen zijn ook meer gewend om met elkaar op te trekken.
  • Op sommige terreinen, zoals overgewicht, loopt dat inmiddels erg goed en werken we vanuit een gezamenlijke  visie.

Contact

Organisatie: GGD Gelderland Zuid
Naam: Ralf Hermsen
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Adviseur Gezond in...

Van GGD Gelderland-Zuid (en provincie Gelderland) kregen we een mooi stroomschema en een procesbeschrijving om tot de wijkprofielen te komen. Dank daarvoor. De beschrijving vindt u bij de publicaties.

 

Organisatie: Pharos
Functie: Adviseur Gezond in...
Organisatie: GGD Gelderland Zuid
Functie: Onderzoeker
HomeIntegrale aanpakInstrumentenNieuwsProgramma Gezond In...GIDS-gemeentenGemeenteraadsledenPraktijkvoorbeeldenBlogsPrikbordKalenderDeelnemers Inloggen