Integrale aanpak eenzaamheid

Vijf Friese gemeenten aan de slag

Samenvatting

Het sociale netwerk beïnvloedt gedrag, gevoel van veiligheid en gezondheid. In een gezonde sociale omgeving wonen mensen veilig, is de samenhang in de buurt groot en krijgen mensen steun. De aanpak van eenzaamheid past binnen de aanpak van gezondheidsachterstanden.

In Friesland is de laatste jaren aan een integrale aanpak van eenzaamheid gewerkt. Samenwerking tussen zorg en welzijn staat centraal, evenals het versterken van de eigen regie en het sociale netwerk van mensen die vereenzamen. Vijf Friese gemeenten - Franekeradeel, Harlingen, Opsterland, Skarsterlân en Smallingerland – gingen aan de slag. De aanpak:

(1) Snellere signalering van eenzaamheid door vrijwilligers en professionals, hiervoor is een signaleringskaart ontwikkeld, een doorverwijssysteem opgezet en zijn verwijspunten ingericht.

(2) Inzet van passende ondersteuning met de focus op zelfregie en eigen kracht (deskundigheidsbevordering).

(3) Effectievere samenwerking en afstemming bij eenzaamheidsproblematiek tussen eerstelijnszorg en het welzijnswerk.

De opgedane ervaringen hebben inmiddels een vervolg gekregen in de Wmo-werkplaats Friesland, en in de landelijke werkgroep van de Wmo-werkplaatsen. De ervaringen van deze gemeenten zijn verwerkt in de handleiding Zingeving werkt.

Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
HomeIntegrale aanpakInstrumentenNieuwsProgramma Gezond In...GIDS-gemeentenGemeenteraadsledenPraktijkvoorbeeldenBlogsPrikbordKalenderDeelnemers Inloggen