Reset

Plaats hier een document waarvan je denkt dat het interessant kan zijn voor anderen.

Gezonde Omgeving Utrecht (GO! Utrecht) Handelingsperspectieven voor een gezonde leefomgeving

Het project GO! Utrecht biedt een integrale strategie (milieu, fysieke inrichting en sociale samenhang om te werken aan een gezondere inrichting van utrechtse wijken.

2116

Handreiking lokale aanpak eenzaamheid

Eenzaamheid is een thema bij de aanpak gezondheidsachterstanden. De handreiking lokale aanpak eenzaamheid van Coalitie erbij, biedt handvatten om de lokale aanpak te versterken.

664

Depressiepreventie: gerichte aanpak voor risicogroepen

Rapport van het Trimbos-instituut over depressiepreventie. Het Trimbos-instituut heeft gekeken welke partijen betrokken moeten worden bij de aanpak van 6 geselecteerde groepen met een hoog risico...

364

Maatwerk bij de aanpak van eenzaamheid - 41 interventies

Deze publicatie biedt u handvatten voor het kiezen van passende interventies bij eenzaamheidsbestrijding.

1400

De relatie tussen schulden en gezondheid: En wat de zorgprofessional te doen staat

Wat is er bekend over de samenhang tussen financiële problemen en gezondheidsklachten, wat zijn signalen en waar verwijs je als professional mensen naar toe?

7437

Gezondheid, zorg, ondersteuning en preventie voor vluchtelingen: Wat is er nodig?

Pharos heeft twee publicaties uitgebracht over nieuwkomende vluchtelingen. De eerste over de gezondheid van deze groep en de tweede over wat er nodig is aan zorg, ondersteuning en preventie.

3109

Wereldkansen voor preventie

Deze brochure beantwoordt de vragen: welke voorbeelden uit andere landen kunnen als inspiratie dienen voor de praktijk in Nederland? En wat is de internationale consensus over welk beleid werkt?...

5232

De lokale aanpak van eenzaamheid

De lokale aanpak van eenzaamheid: om te komen tot een effectieve en gezamenlijke aanpak van eenzaamheid. Met vier ervaringsverhalen van de Integrale aanpak in Friesland, Amersfoort, Rotterdam en...

806

Sleutels voor de lokale aanpak van eenzaamheid

Sleutels voor de lokale aanpak van eenzaamheid: handreiking voor gemeenten en hun samenwerkingspartners om met het thema eenzaamheid aan de slag te gaan (Movisie en Coalitie Erbij, 2013).

803
Sluiten
HomeIntegrale aanpakInstrumentenNieuwsProgramma Gezond In...GIDS-gemeentenGemeenteraadsledenPraktijkvoorbeeldenBlogsPrikbordKalenderDeelnemers Inloggen