Zorg dat preventie ook jongeren in achterstand bereikt!

Op 11 februari was ik op het congres NL Vitaal,  Samen voor een gezonde jeugd, een initiatief van JOGG en het platform NL2025. Hét congres voor alle wethouders die een gezonde leefomgeving voor de jeugd in Nederland willen realiseren. Gezond in… was één van de partners van dit congres. Belangrijk, want juist aan de leefomgeving van jongeren die leven in achterstandssituaties is nog veel te doen. Deze jongeren zijn bovendien vaak moeilijk te bereiken met het huidige preventieaanbod. In tegenstelling tot kinderen van hoger opgeleide ouders die vaak goed zelf de weg weten te vinden naar dit aanbod.

Mooie voorbeelden
Tijdens het congres kwam ik mooie praktijkvoorbeelden tegen, zoals de leefstijlcoach uit Lelystad, ingezet vanuit de GIDS-gelden. Zij werkt nauw samen met het sociale wijkteam en twee ‘zwakke’ basisscholen in de wijk Boswijk. De leefstijlcoach bekijkt samen met bewoners, jongeren en organisaties in de buurt welke bewonersinitiatieven kans van slagen hebben en hoe ze deze kan verbinden met bestaande initiatieven en partijen.  De bewoners zijn zelf aan zet.  Door hen zelf de regie te geven, blijven de initiatieven langer houdbaar. Zo is samen met o.a. ouders en kinderen een ‘kinderkookcafé’ en een ‘plukroute’ gerealiseerd. En ook is de leefstijlcoach nauw betrokken bij projecten als ‘Politiekids’, een razend populair project waarbij kinderen uit groep 5-6 en groep 7-8 van de basisschool, weerbaarheidstraining en conditietraining krijgen. Ook bezoekt zij regelmatig samen met de kinderen uit de taalklassen het gezondheidscentrum waar de huisarts vertelt over het lichaam en over hoe de zorg is geregeld in Nederland. Een schoolvoorbeeld van de integrale aanpak, waarin school, ouders, voeding, beweging en ruimtelijke ordening samenkomen en waarbij juist jongeren in achterstandssituaties worden bereikt.

Wethouder is sleutel
Voor dit initiatief in Lelystad was groot bestuurlijk draagvlak. En ook de gesprekken die ik op het congres heb gevoerd, bevestigen voor mij dat wethouders de sleutel zijn in de aanpak van gezondheidsachterstanden. Zij zijn als geen ander in staat om als lokale leider boven de partijen te staan en de koppen bij elkaar te krijgen. Nieuwegein en IJsselstein spraken overigens ter plekke uit dat ze kiezen voor een regionale aanpak. Dat initiatief verdient navolging. Want gezondheid houdt niet op bij de gemeentegrens. En als je samenwerkt, hoef je het wiel niet twee keer uit te vinden.

Eyeopener
Mooi was het ook om te zien dat niet alleen volwassen burgers hoofdrolspelers zijn. Laurentien van Oranje liet op het podium zien hoe ook de denkkracht van kinderen benut kan worden bij beleid. Zij is ambassadeur van de Missing Chapter Foundation (MCF), die geheel in de geest van de GIDS-pijler ‘Burgers zijn hoofdrolspelers’, zorgt dat besluitvormers in gesprek gaan met kinderen. Dat levert soms verrassende inzichten op en was voor veel aanwezigen een eyeopener.

Van zorg naar preventie
In veel gesprekken kwamen ook de aanstaande Kamerverkiezingen aan de orde. Daarom sluit ik af met een oproep aan Den Haag: houd succesvolle aanpakken zoals Gezond in… en JOGG in stand en bouw daarop voort. We zien overal in het land dat er onder inwoners met een lage sociaaleconomische status een enorme gezondheidswinst te behalen is. Voorkom het hoppen van project naar project. Het is tijd voor een fundamentele herziening van ons stelsel: van zorg naar preventie, en dan voor iedereen.

Rinda den Besten
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
HomeIntegrale aanpakInstrumentenNieuwsProgramma Gezond In...GIDS-gemeentenGemeenteraadsledenPraktijkvoorbeeldenBlogsPrikbordKalenderDeelnemers Inloggen