Samen met inwoners werken aan gezondheidsachterstanden

Happy People in Hulst

Samenvatting

In de gemeente Hulst wordt in twee wijken gewerkt aan het verkleinen van gezondheidsachterstanden met het project 'Happy People'. Als eerste stappen zorgden een enquête en een netwerkbijeenkomst ervoor dat er niet óver maar mét de mensen en partijen in de wijken wordt gekeken waar het beter kan en wie een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Vertegenwoordigers van wijkraden, seniorenraad, een buurtinitiatief, de wijkagent, woningcorporatie, wethouders,  buurtsportcoaches, een fysiotherapeut en de GGD spraken met elkaar over wat er speelde. Met als resultaat een waslijst aan ideeën voor verschillende aanjaagactiviteiten en een grote groep gegadigden voor de begeleidingsgroep.

In twee wijken wordt met een 'Happy People' buurtfeest de kick off gegeven voor de aanjaagactiviteiten: Het 'Happy Kook Café', 'Uitgerookt' een programma waarbij inwoners elkaar helpen bij het stoppen met roken, een wandelgroep en gezond gewicht programma. Het eerste feest vond plaats midden in de wijk de Linie. Er waren gratis hapjes en drankjes, demonstraties, infokraampjes en gezondheidstests. Er werd uitleg gegeven over de aanjaagactiviteiten en de aanwezigen werden gevraagd naar hun ideeën voor de aanpak de komende drie jaar. Aanwezige opbouwwerkers van Stichting Hulst voor Elkaar liepen rond met geeltjes. Zij gingen in gesprek met mensen en schreven daarna hun idee op een geeltje en plakten die op de ideeënmuur. Het 'Happy kookcafé' had een kick off op het buurtfeest. Ze bereidden een maaltijd voor mensen uit de wijk die niet veel te besteden hebben. Mensen die aansluiten bij 'Happy Kook' leren van handige tips en recepten maar ook van elkaar.

Wanneer ook in de wijk den Dullaert een kick off heeft plaatsgevonden starten de interventies. In de tussentijd komt de begeleidingsgroep bijeen om de inhoud van de aanpak verder vorm te geven. Ook wordt gewerkt aan het uitbreiden en versterken van relaties met partners in de wijk. Zoals bijvoorbeeld Stichting de Melkkan die mensen die het financieel moeilijk hebben bijstaat.

Wat werkt goed? Wat kan beter?

In Hulst weet men op een slimme, leuke manier in gesprek te komen met inwoners en hen te betrekken bij de aanpak. Op de kick off bijeenkomst gaven kinderen van de basisschool een optreden van een op school aangeleerde djembésessie. Veel ouders kwamen naar hun kinderen kijken en konden daarna direct een rondje lopen over de gezondheidsmarkt en hun persoonlijke ideeën meegeven. 

Voor de wandelgroep die wordt georganiseerd als een van de aanjaagactiviteiten wordt aangesloten bij een bestaande wandelgroep van de buurtvereniging. Zo worden bestaande initiatieven versterkt, wordt het draagvlak groter en brengen we meer mensen bij elkaar.

De aanpak in Hulst past in een bredere visie op vitaal en gezond leven die in de regio Zeeuws Vlaanderen is vastgesteld.

Zijn er al resultaten?

De procesgerichte aanpak waar in Hulst voor is gekozen zorgt ervoor dat de inzet en activiteiten waar uiteindelijk voor wordt gekozen breed gedragen worden. Het buurtfeest als kick off brengt mensen uit de buurt samen en geeft een positieve impuls. Zie voor een impressie van het buurtfeest bijgaand filmpje.

Meer weten over dit project?

Contact

Organisatie: Welzijnsorganisatie Stichting Hulst voor Elkaar
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
HomeIntegrale aanpakInstrumentenNieuwsProgramma Gezond In...GIDS-gemeentenGemeenteraadsledenPraktijkvoorbeeldenBlogsPrikbordKalenderDeelnemers Inloggen