Integraal werken? Gewoon doen!

De leefstijlwijkcoach in Lelystad

Samenvatting

Eind 2014 rolde de gemeente Lelystad i.s.m. zorg- en welzijnsorganisaties en de zorgverzekeraar het programma ‘Lelystad in beweging’ uit, waarin aandacht is voor preventie, participatie, chronische- en ouderenzorg. Met 'Lelystad in Beweging' geeft Lelystad invulling aan de lokale aanpak gezondheidsachterstanden. Een onderdeel van de lokale aanpak betreft de aandacht voor preventie in verbinding met het sociale domein. In de wijk Boswijk/stadsdeel Zuidoost is met GIDS gelden gestart met een vernieuwende aanpak waarbij een leefstijlcoach nauw samenwerkt met het sociaal wijkteam.

Het idee van een leefstijlwijkcoach komt van de coördinator van het wijkteam. Soms komt er in de hulpvragen aan het sociaal wijkteam op wijkniveau een bepaald patroon voor. Er zijn veel werkzoekenden of er is veel eenzaamheid. In Boswijk/stadsdeel Zuidoost  speelden veel vragen rondom het thema overgewicht. Er is nu een leefstijlwijkcoach gestart die kijkt hoe ze het thema overgewicht met bewoners en organisaties in de buurt kan oppakken. De leefstijlcoach gaat in gesprek en zorgt voor verbinding, maar gaat niet zelf aan de slag met individuele diëten of sportprogramma’s. Wanneer er geen geschikt aanbod is, kan er in samenspraak iets nieuws worden opgezet. Het doel daarbij is dat bewoners de eigen regie nemen in een gezonde leefstijl, waardoor een initiatief duurzamer wordt. Zo zijn bewoners een wandelgroep en samenwerking gestart en met een bewonersgroep is een ‘Kinderkookcafé’ en een ‘Plukroute’ gerealiseerd. De route start in het park van de wijk en loopt o.a. door de tuinen van Zorgorganisatie Timon die, in overleg met buren en de inwonende jongeren, een wijkmoestuin is begonnen in de voortuinen van haar huizen. Kinderen nemen hun ingrediënten van de plukroute mee naar het 'Kinderkookcafé' om er vervolgens een gezonde maaltijd mee koken.

Wat werkt goed? Wat kan beter?

  • Ga een relatie aan met het wijkteam. Denk na over de organisatievorm van de samenwerking tussen gemeente, sociaal wijkteam,  gezondheidszorgprofessionals en welzijnsaanbod.  Zoek naar win-win situaties. De samenwerkingsmogelijkheden tussen de verschillende partijen is immers afhankelijk van de doelstellingen/doelgroep van het specifieke wijkteam. Verken elkaars expertise en kijk wat partners voor elkaar kunnen betekenen.
  • Zoek contact met andere (bestaande) initiatieven van bewoners. Leg een link met de sociale basis en collectieve voorzieningen in de wijk, ook met bewonersinitiatieven. Het idee van de leefstijlwijkcoach werkt goed omdat het verbinden van wijkbewoners, professionals, bestaande organisaties en initiatieven een specifieke taak is, waar zij uren voor heeft te besteden.
  • Neem de wensen van de bewoners als uitgangspunt. Als er nieuw collectief aanbod moet komen, ontwikkel de activiteiten dan voor en door bewoners.

Contact

Organisatie: Pharos
Naam: Frea Haker
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Organisatie: Pharos
Functie: Adviseur
HomeIntegrale aanpakInstrumentenNieuwsProgramma Gezond In...GIDS-gemeentenGemeenteraadsledenPraktijkvoorbeeldenBlogsPrikbordKalenderDeelnemers Inloggen