Sociaal Vitaal

Samenvatting

Het programma Sociaal Vitaal van de gemeente Amersfoort heeft verschillende doelen in meerdere aandachtswijken: het bevorderen van de zelfredzaamheid, sociale participatie, bewegen en kwaliteit van leven voor ouderen (65-80 jaar) die laagopgeleid zijn of een laag inkomen hebben.

Ouderen worden door een groep getrainde vrijwilligers persoonlijk huis-aan-huis geworven. De ouderen die belangstelling hebben voor het programma worden gescreend door het afnemen van een fysieke fitheidstest in combinatie met een vragenlijst die eenzaamheid en veerkracht meet.

Het Sociaal Vitaal programma bestaat uit:

(1) Een veelzijdig beweegprogramma waarbij deelnemers in hun eigen wijk of buurt worden ondersteund bij het realiseren van de Nederlandse Norm Gezond Bewegen;

(2) Een weerbaarheidstraining waarin de nadruk ligt op het leren omgaan met angst, het krijgen van zelfvertrouwen, het leren aangeven van de eigen grenzen en het greep krijgen op emoties en het eigen gedrag;

(3) Een sociale vaardigheidstraining waarin de nadruk ligt op het vergroten van het inzicht in sociale interacties en het verbeteren van sociale vaardigheden om sociale contacten te leggen en te onderhouden;

(4) Voorlichting over verschillende gezondheids- en sociale thema’s waarvoor de deelnemers belangstelling hebben en waarvan zij de kennis kunnen inzetten bij het realiseren van een gezonder leefpatroon.

Deelnemers krijgen als groep een zelfmanagementtraining aangeboden om gedragsbehoud te bevorderen. Hierbij wordt aandacht besteed aan het in praktijk brengen van de getrainde vaardigheden. Kijk voor meer informatie over sociaal vitaal, en andere interventies in de database van het Loketgezondleven.

Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
HomeIntegrale aanpakInstrumentenNieuwsProgramma Gezond In...GIDS-gemeentenGemeenteraadsledenPraktijkvoorbeeldenBlogsPrikbordKalenderDeelnemers Inloggen