Imagoverandering stimuleert sociale cohesie in een wijk van Tholen

Beter een goede buur dan een verre vriend

Samenvatting

In het kader van de GIDS-aanpak heeft gemeente Tholen een projectleider aangewezen. Met Tholen en Sint Maartensdijk als uitgangsbasis is zij op pad gestuurd om te praten met bewoners en samen te kijken naar hun wensen en ideeën voor hun wijk. De Kuipersdreef, Touwslagersdreef, Zoutziedersdreef en de Gareelmakersdreef in Tholen stonden samen in de volksmond bekend als “Tranendal”. Het was een wijk waar zeer weinig sociale cohesie en onderlinge betrokkenheid bestond tussen verschillende groepen. Ook ontbrak het sommige inwoners aan een sociaal netwerk. De inwoners waren niet trots op hun wijk. Omdat de bewoners hier graag verandering in wilden aanbrengen en de naam van de wijk hier niet bij hielp hebben de bewoners de wijk omgedoopt tot ‘Ambachtenwijk’. De naam ‘Ambachtenwijk’ kwam naar voren door alle gesprekken tussen de inwoners en de projectleider. De bewoners hebben zelf de naam bedacht. Momenteel ontwerpen de bewoners zelf een wijklogo.

Burendag Tholen Ambachtenwijk
Om ideeën te verzamelen voor veranderingen in de wijk hebben de bewoners samen met de projectleider een WhatsApp-groep aangemaakt. Op dit moment zitten daar meer dan tien inwoners in. Deze inwoners enthousiasmeren andere wijkbewoners om lid te worden van deze groep en om ideeën door te spelen naar de projectleider. Waardoor het aantal leden en initiatieven in de groep groeit. Binnenkort komt er ook (in samenwerking met Stadlander) een Facebookpagina voor de wijk, op initiatief van de bewoners. Daarnaast organiseert de projectleider samen met de leden (noemen zichzelf Care4U) van de groepsapp bijeenkomsten voor het bespreken en organiseren van huidige en nieuwe activiteiten. Door de positieve ontvangst van de eerste uitgevoerde initiatieven worden de inwoners steeds enthousiaster voor deze bijeenkomsten en worden deze beter bezocht. De gemeente faciliteert door het beschikbaar stellen van vergunningen, locaties en de projectleider. Samen met haar dragen de inwoners zorg voor communicatie met de  gemeente, politie en woningcorporatie.

Wat werkt goed? Wat kan beter?

Samen bewegen Tholen

  • Door de WhatsApp-groep worden de ideeën van de inwoners tastbaarder voor de gemeente.
  • Inwoners eigen regie geven over het organiseren van activiteiten.
  • Door inwoners mee te laten denken bij het ontwerpen van een nieuw logo worden eigen kracht en ideeën aangesproken.
  • Door de projectleider is een vertrouwensband opgebouwd met de inwoners van een wijk. Ook kan deze de inwoners stimuleren, aanjagen en enthousiasmeren.
  • Door de gezamenlijke werkwijze wordt bewustwording gecreëerd: samendoen werkt!
  • Om de resultaten ook voor de toekomst te borgen wordt veel samengewerkt met de wethouders, politie, woningbouwcoöperatie en andere afdelingen zoals openbare orde en veiligheid, openbare werken, werk en inkomen, welzijn, en onderwijs binnen de gemeente.
  • De betrokkenheid met interne en externe partijen kan altijd beter. Vanuit het project moeten de gedeelde belangen steeds benadrukt worden om ook die partijen in beweging te krijgen en te houden.

Tholen Ambachtenwijk sociale cohesie

Zijn er al resultaten?

Een van de voornaamste resultaten van dit project is meer onderlinge samenhang in de wijk. Een ander belangrijk resultaat is de positieve imagoverandering van Ambachtenwijk. Inwoners zijn trots dat dit komt door hun eigen inzet. De wijk staat niet langer negatief bekend. Een mooi voorbeeld van persoonlijke opbrengst van dit project komt van een inwoner:

“Ik ben zo blij. Ik wilde eigenlijk weg uit deze wijk, maar door het GIDS project voel ik mij fijner in de wijk. Ik heb meer contacten in de wijk en ik ben uit mijn schulp gekropen. Eerst durfde ik mensen niet te benaderen, maar dit project stimuleerde mij daarin. Tijdens de kerstviering heb ik mensen uit mezelf leren aanspreken en benaderen. Dit heeft mij een positiever zelfbeeld gegeven en voorlopig denk ik niet meer aan verhuizen.”

Een voorbeeld van een idee, van de bewoners, dat verder is uitgewerkt is het organiseren van een buurtfeest. Het doel was om mensen van verschillende culturen in contact te laten komen met elkaar. Een gedeelte van de kosten voor dit buurtfeest werden gedekt door geld uit het Buurtcultuurfonds van woningcorporatie Stadlander. Op dit buurtfeest was een cultuurmarkt, een rommelmarkt en verschillende activiteiten voor kinderen. Ook werden er spontaan door de inwoners allerlei dansen uit verschillende culturen gepresenteerd.

Tholen buurtfeest

Dit jaar worden de activiteiten weer herhaald. Door deze herhaling wordt de eigen regie van de inwoners versterkt, iets waar ze ook zelf om gevraagd hebben. De inwoners leren elkaar beter  kennen en hun kwaliteiten te gebruiken. Een ander resultaat is dat samenwerking met politie, gemeente, woningcorporatie en wijkbewoners ervoor zorgt dat iedereen op de hoogte blijft van de georganiseerde activiteiten en wat de wensen en behoeften van de inwoners zijn. Tenslotte wordt er binnen de gemeente gekeken hoe in de toekomst de begeleiding en financiën geborgd kunnen worden.

Contact

Organisatie: Gemeente Tholen
Naam: Bianca Noomen
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Projectleider

Beste @Bianca Noomen, bedankt voor het delen van het praktijkvoorbeeld. Super leerzaam!

Projectleider GIDS

Dank je wel @Volkan Akdag. Dit project brengt zoveel in beweging en geeft zoveel energie en plezier. Ik hoop dat het inspiratie geeft voor overige gemeenten.

HomeIntegrale aanpakInstrumentenNieuwsProgramma Gezond In...GIDS-gemeentenGemeenteraadsledenPraktijkvoorbeeldenBlogsPrikbordKalenderDeelnemers Inloggen