Reset

Plaats hier een document waarvan je denkt dat het interessant kan zijn voor anderen.

Kennisupdate: Sport en bewegen voor kinderen die opgroeien in gezinnen met een laag inkomen

Waarom is het zo belangrijk om kinderen die opgroeien in gezinnen met een laag inkomen in beweging te krijgen? Hoe kun je als professionals deze kinderen met plezier laten sporten en bewegen? Dat...

-
320

Gezonde Omgeving Utrecht (GO! Utrecht) Handelingsperspectieven voor een gezonde leefomgeving

Het project GO! Utrecht biedt een integrale strategie (milieu, fysieke inrichting en sociale samenhang om te werken aan een gezondere inrichting van utrechtse wijken.

-
2380

Handreiking lokale aanpak eenzaamheid

Eenzaamheid is een thema bij de aanpak gezondheidsachterstanden. De handreiking lokale aanpak eenzaamheid van Coalitie erbij, biedt handvatten om de lokale aanpak te versterken.

-
726

Gezond in... Gennep

Gemeente Gennep zette in 2016 de GIDS-middelen in op het activeren van inwoners met een bijstandsuitkering.

-
1084

Maatwerk bij de aanpak van eenzaamheid - 41 interventies

Deze publicatie biedt u handvatten voor het kiezen van passende interventies bij eenzaamheidsbestrijding.

-
1482

De relatie tussen schulden en gezondheid: En wat de zorgprofessional te doen staat

Wat is er bekend over de samenhang tussen financiële problemen en gezondheidsklachten, wat zijn signalen en waar verwijs je als professional mensen naar toe?

-
7834

Gezondheidsachterstanden: doorbreek de tendens

Mensen met lage inkomens en een lagere opleiding leven korter en in minder goed ervaren gezondheid dan mensen met een hoge opleiding. Deze harde feiten over gezondheidsv...

-
10146

Ondersteuning van vrijwilligerswerk in de gemeente

De gemeente is verantwoordelijk voor de ondersteuning van vrijwillige inzet. De gemeente kan op vier fronten bijdragen aan het versterken van vrijwillige inzet: makelen, ondersteunen, stimuleren e...

-
1112

Medisch en sociaal verbonden

Medisch en sociaal verbonden, over de gouden kansen voor samenwerking tussen de eerstelijnszorg en het sociaal werk, februari 2016

-
1890

Kompas Right to Challenge in de Wmo; handreiking voor gemeenten

Het Right to Challenge (RtC) biedt bewoners en buurtinitiatieven de mogelijkheid om zorg- en ondersteuningstaken over te nemen en betrokken te worden bij de uitvoering van Wmo-beleid.

-
2287
HomeIntegrale aanpakInstrumentenNieuwsProgramma Gezond In...GIDS-gemeentenGemeenteraadsledenPraktijkvoorbeeldenBlogsPrikbordKalenderDeelnemers Inloggen