Op wijksafari in Amsterdam

Verbinding huisartsenvoorziening, sociale domein en de informele zorg

Samenvatting

Als gevolg van de transities zijn Amsterdamse huisartsen onderdeel geworden van wijkzorgteams; de kern van de organisatie van integrale zorg voor wijkbewoners die lichte vormen van zorg en ondersteuning nodig hebben. Goede doorverwijzing door de huisarts naar het sociaal domein is van belang. Ook omdat er door bezuinigingen in de zorg toename is van mensen met complexe problematiek die ook hun niet-medische vragen bij de huisarts neerleggen.

De vele (nieuwe) mogelijkheden van het sociaal domein en de informele zorg zijn vaak niet (genoeg) bekend bij huisartsen. Zij zijn over het algemeen nog onvoldoende bezig met gewenste kanteling van formele naar informele zorg. Tijdens een wijksafari wordt aan den lijve ondervonden wát er allemaal is qua aanbod en krijgen de medewerkers van de huisartsenvoorziening een beter beeld én gevoel bij de mogelijkheden om welzijn en informele zorg in te zetten voor hun patiënten. Tevens wordt er gewerkt aan relatieopbouw met de verschillende aanbieders.

De wijksafari in Amsterdam is een initiatief van het Achterstandsondersteuningsfonds, de lokale ROS en de gemeente en wordt uitgevoerd door een ROS adviseur i.s.m. gemeentelijke kwartiermakers. De kwartiermaker kent het aanbod in de wijk, de ROS kent de (context van de) huisartsenpraktijen. In de avonduren, na sluiting van de praktijk, wordt een fietstocht van drie uur georganiseerd. Huisartsen, praktijkondersteuners en assistentes bezoeken 4 à 5 locaties met welzijns- én informeel aanbod waar op dat moment een activiteit plaatsvindt of waar wordt verteld over de mogelijkheden. Vooral belangrijk is dat de eerstelijnsprofessionals tijdens de wijksafari in gesprek zijn met de aanbieders en de aanwezige deelnemers. Er is aandacht voor de rol van de welzijnscoach die een verbinding maakt tussen de huisartsenpraktijk en het welzijns- en informele aanbod. Het feit dat er relatieopbouw is tussen de eerstelijnsprofessionals, de welzijnscoach en de aanbieders in de wijk vergroot de kans op doorverwijzing. 

Wat werkt goed? Wat kan beter?

  • Samenwerking tussen ROS en gemeente is essentieel. De één kent de wereld van de huisartsen, de ander kent het sociaal domein. Financiering kan deels ook vanuit het Achterstand Ondersteunings- Fonds(AOF) komen.
  • Het is belangrijk dat de wijksafari wijkgericht is. De eerstelijnsprofessionals moeten kunnen verwijzen naar lokaal aanbod. Daarnaast is een safari effectiever op plekken waar het nodig is, achterstandswijken hebben het meeste baat bij goede doorverwijzing omdat de kans daar kleiner is dat mensen zelf initiatief tonen om aan maatschappelijk aanbod deel te nemen.
  • Het feit dat er relatieopbouw is tussen de eerstelijns en de aanbieders in de wijk vergroot de kans op doorverwijzing. De huisarts krijgt vertrouwen in de partijen waarnaar de cliënt verwezen kan worden.
  • De rol van de welzijnscoach is erg belangrijk. Deze fungeert als een linking pin. De welzijnscoach kent al het aanbod, dat hoeven de medewerkers van de huisartsenpraktijk niet allemaal te weten, als zij maar een goede relatie met de welzijnscoach hebben.
  • Een combinatie met Welzijn op Recept werkt versterkend. Hierbij speelt de welzijnscoach ook een belangrijke rol.
  • Een ambassadeur huisarts helpt. Via de ROS kan een enthousiaste huisarts worden gevonden die het initiatief bij zijn/haar collega’s onder de aandacht brengt en hen enthousiasmeert.
  • Via de kanalen van ROS en AOF, bijvoorbeeld nieuwsbrieven, kan een verslag van de ene wijksafari de praktijken in een andere wijk enthousiasmeren om ook een safari te doen.
  • Huisartsen moeten open staan voor de wijksafari. De safari wordt alleen georganiseerd als 60-70% van de huisartsengroep (incl. POH’ers) vertegenwoordigd is.
  • Door de wijksafari raken partijen met elkaar bekend, dit maakt dat zij ook in de toekomst makkelijker te betrekken zijn. 

Zijn er al resultaten?

“Ik had geen idee! Dit zou ieder jaar georganiseerd moeten”, aldus een van de praktijkondersteuners. “Ik heb regelmatig het gevoel dat ik meer voor een patiënt wil doen, maar ik vind het vaak lastig om in te schatten waar en naar wie ik het beste kan doorverwijzen. Door de professionals en vrijwilligers te ontmoeten, is de drempel om te verwijzen vele malen lager. Ik had van de meeste dingen wel een globaal beeld, maar geen idee van de enorme diversiteit en professionaliteit van het aanbod. Dit werkt vele malen beter dan een folder.” En een huisarts geeft aan dat hij na deze wijksafari meer in handen heeft om mensen te bieden: “Ik heb dezelfde week al een vrouw verwezen naar Nisa for Nisa. Dergelijk aanbod, om mensen op te attenderen of om naar toe te verwijzen, zit nu veel meer in mijn hoofd”.

De wijksafari creëert enthousiasme en verbinding. Het maakt dat doorverwijzing van de eerstelijnszorg naar welzijns- en informeel aanbod makkelijk gemaakt wordt en dat partijen in de toekomst makkelijker te betrekken zijn. Echter, de wijksafari is slechts één prikkel en zal op zichzelf beperkt effect hebben.

Wanneer welzijn op recept wordt ingezet zal de zorg in de wijk nog verder versterkt worden. Welzijn op recept zorgt naast goede doorverwijzing voor een warme overdracht naar welzijn. Ook is in welzijn op recept een terug rapportage ingebouwd, of de toeleiding succesvol is geweest. 

Contact

Organisatie: 1ste Lijn Amsterdam
Om te reageren dien je eerst in te loggen.

Heb je nog geen profiel? Registreer dan eerst om een nieuw profiel aan te maken.
Organisatie: 1ste Lijn Amsterdam
Functie: Senior adviseur
HomeIntegrale aanpakInstrumentenNieuwsProgramma Gezond In...GIDS-gemeentenGemeenteraadsledenPraktijkvoorbeeldenBlogsPrikbordKalenderDeelnemers Inloggen