• In de gemeente Amersfoort loopt sinds 2005 het project B.Slim. B.Slim richt zich op kinderen met een lage SES en/of allochtone kinderen en daarnaast hun ouders uit de aandachtswijken van Amersfoort. B.Slim gaat uit van een integrale aanpak van overgewicht. Om de doelgroep van B.Slim te kunnen bereiken, is gekozen voor een wijkgerichte aanpak met laagdrempelige lokale activiteiten in de eigen wijk/buurt. B.Slim wordt met GIDS middelen voortgezet en versterkt.

    798
  • De gemeente Leeuwarden streeft naar een inclusieve samenleving, waarin iedereen meedoet, ongeacht opleiding of inkomen. Bekijk hier het voorbeeld van Leeuwarden

    239
  • Integraal werken? Gewoon doen!

    Veel gemeenten hebben hun zorg en ondersteuning geregeld via sociale (wijk)teams (87%). Zij zijn eerste aanspreekpunt voor mensen in de wijk die ondersteuning nodig hebben. Door hulpvragen die veel voorkomen collectief op te pakken, kan het sociale (wijk)team een rol spelen bij de aanpak van gezondheidsachterstanden. In Lelystad wordt dit met GIDS gelden gedaan door middel van een leefstijlwijkcoach. Zij werkt aan een gezonde leefstijl voor inwoners door voorlichting, advies en het duurzaam verbinden van netwerken en initiatieven.

    1204

GIDS-Gemeenten

Op deze kaart van Nederland zijn alle GIDS-gemeenten weergegeven. GIDS staat voor Gezond in de stad. Bekijk de kaart hier. Of download hier de gehele lijst.

Kaart van Nederland met GIDS gemeenten

Organisatie: Pharos
Functie: Adviseur Gezond in...
Organisatie: Pharos
Functie: Directeur
Organisatie: GGD HVB
Functie: GVO-MEDEWERKER
Organisatie: Hogeschool Arnhem Nijmegen
Functie: Wijkdocent/docent fysiotherapie
Organisatie: 's-Gravenhage
Functie: Stedenbouwkundige
Organisatie: ZuidZorg
HomeIntegrale aanpakInstrumentenNieuwsProgramma Gezond In...GIDS-gemeentenGemeenteraadsledenPraktijkvoorbeeldenBlogsPrikbordKalenderDeelnemers Inloggen