Programma Gezond in...

Gezond in… is het stimuleringsprogramma dat GIDS-gemeenten helpt bij het versterken van hun lokale aanpak van gezondheidsachterstanden. Het gaat daarbij niet om blauwdrukken maar om het aansluiten bij wat gemeenten al doen. Het programma biedt de gemeenten advies, praktische instrumenten en landelijke- en regionale bijeenkomsten.

Gezond in... wordt uitgevoerd door Pharos en Platform31 in het kader van het Nationaal Programma Preventie. Het programma werkt hierbij samen met gemeenten en diverse andere partners en wordt gefinancierd door het ministerie van VWS.

Lees voor meer info over de achtergrond van het programma en de oorzaken en gevolgen van gezondheidsverschillen de brochure Gezondheidsverschillen - gelijke kansen voor iedereen.

HomeIntegrale aanpakInstrumentenNieuwsProgramma Gezond In...GIDS-gemeentenGemeenteraadsledenPraktijkvoorbeeldenBlogsPrikbordKalenderDeelnemers Inloggen