GezondIn

GezondIn is een stimuleringsprogramma van Pharos en Platform31. Sinds 2014 helpt ons team Nederlandse gemeenten om gezondheidsverschillen lokaal terug te dringen.

Bij GezondIn werken we op maat. Een one-size-fits-all bestaat niet bij het aanpakken van gezondheidsverschillen. Iedere gemeente is anders. Daarom komen onze GezondIn-adviseurs bij je langs om je persoonlijk advies te geven. Ook helpen we gemeenten gezondheidsverschillen doelgericht en blijvend te verkleinen. Dat blijft niet alleen beperkt tot het uitvoeren van je aanpak. We ondersteunen je ook om hem te borgen in je beleid én in je financiering.

Naast persoonlijke ondersteuning bieden we je leerkringen, landelijke- en regionale bijeenkomsten en praktische instrumenten. Op deze website verzamelen we alle informatie die jij kunt gebruiken om gezondheidsverschillen in jouw gemeente te verkleinen.

Partners

GezondIn wordt uitgevoerd door Pharos en Platform31 in het kader van het Nationaal Programma Preventie. Het programma wordt gefinancierd door het ministerie van VWS en werkt samen met gemeenten en diverse landelijke en regionale partijen en netwerken:

Alles is Gezondheid (AIG), VNG, G4/G40, GGD GHOR NL en GGD-en, RIVM/CGL, JOGG, ZonMw, Ineen, ROS-netwerk, Gezondheidsfondsen, Zorgverzekeraars Nederland, Zorgverzekeraars, andere kenniscentra en thema-instituten, migrantenorganisaties, verschillende directies van VWS, ministerie van SZW, RVS, ZIN, NZA, Stichting Lezen & Schrijven, DIVOSA, Kans voor de Veenkoloniën, Drenthe Gezond, netwerken in het sociaal domein zoals Alliantie van Kracht en rond schuldhulpverlening en armoedebestrijding, AEF, Platform Gezond Ontwerp, academische werkplaatsen, universiteiten en IWW.

Wethoudersgroep

Een aantal bevlogen wethouders denkt op met ons mee over de inhoud van het programma GezondIn. Zo kunnen gemeenten maximaal profiteren van ons werk. Samen vormen de volgende wethouders onze GezondIn-Wethoudersgroep;

 • Voorzitter Eelco Eerenberg – Wethouder voor Volksgezondheid, Milieu en Emissieloos vervoer, Jeugd en Jeugdzorg, Stationsgebied en Vastgoed bij de gemeente Utrecht;
 • Marianne Smitsmans – Locoburgemeester en wethouder voor het sociaal domein, volksgezondheid, communicatie en burgerpaticipatie bij de gemeente Roermond;
 • Menno Tigelaar – Wethouder Wonen, Sociale basisinfrastructuur, Wijkteams, Zorg en ondersteuning, Communicatie en Samenwerking bij de gemeente Amersfoort​;
 • Ankie Smit – Wethouder Energietransitie, Milieu, Verkeer, vervoer & parkeren, Welzijn & volksgezondheid, Communicatie & voorlichting en interne zaken bij de gemeente Schouwen-Duiveland;
 • Grete Visser – Wethouder Onderwijs, Welzijn & Zorg bij de gemeente Nijmegen;
 • Marijn van Ballegooijen – Wethouder voor Zorg & Welzijn en Werk & Inkomen bij de gemeente Amstelveen;
 • Raymond Wanders – Wethouder Werk, Inkomen en Volksgezondheid bij de gemeente Emmen;
 • Marie-Thérèse Meijs – Wethouder Zorg, Welzijn, Volksgezondheid, Wonen en Cultuur bij de gemeente Haarlem;
 • Trijn Jongman – Wethouder Zorg, Welzijn en Wmo, Jeugdzorg, Onderwijs, Kunst en cultuur, Unesco/werelderfgoed en Buitenplaatsen bij de gemeente Steenwijkerland;
 • Jan Peter van der Sluis – Locoburgemeester en wethouder Coördinatie Sociaal Domein, Arbeidsparticipatie en Inkomen, Wet maatschappelijke ondersteuning, Wonen, Onderwijs, Beheer Openbare Ruimte, Water en Klimaatadaptatie bij de gemeente Kampen;
 • Rob Christenhusz – Loco-burgemeester en wethouder sociaal domein, arbeidsmarktbeleid, onderwijsbeleid en -huisvesting, gemeentelijk vastgoed, Sport en Volksgezondheid bij de gemeente Oldenzaal;
 • Marc Wilson – Wethouder WMO/AWBZ, Projectwethouder Transformatie sociaal domein 2.0, Volksgezondheid, Promen, Emancipatie, integratie en participatie, Vrijwilligersbeleid, Buitenruimte, Straatreiniging en afvalinzameling, Wijkgericht werken, Wijkwethouder Oostgaarde, vierde Locoburgemeester bij de gemeente Capelle aan den Ijssel;
 • Gerria Toeter – Wethouder Jeugdzorg, Onderwijs, Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO), Welzijn, Raalte Gezond, Minimabeleid en Schulddienstverlening bij de gemeente Raalte;
 • Bert Westerink – Wethouder Sociaal Domein (Wmo, Jeugd, Participatiewet, Wsw), Lokaal gezondheidsbeleid, Wonen, Programma Dienstverlening en ICT, informatiebeleid en datagedreven werken bij de gemeente Smallingerland;
 • Gea Wielinga – Wethouder Financiën, Grondexploitatie, Zorg, inclusief Wmo, welzijn en gebiedsteams, Arbeidsparticipatie en Inkomen, inclusief Empatec en minimabeleid en Agenda Bolsward bij de gemeente Súdwest-Fryslân
 • Chatalijne Dortmans – Wethouder Jeugd, Onderwijs, Gezondheid, Diversiteit & Inburgering, Global Goals, Projectwethouder Brainport Smart District en Wijkwethouder Mierlo-Hout bij de gemeente Helmond
 • Songul Mutluer – Wethouder Wonen en Bouwen, Jeugd(zorg), Ouderenbeleid, Minimabeleid en Wijkwethouder Oude Haven, Zaandam West en Rosmolenwijk bij de gemeente Zaandam;
 • Jack Schoone – Wethouder Wmo, P&O, Informatisering en automatisering, bedrijfsvoering, digitalisering/ICT, Duurzaamheid integrale aanpak (inclusief Energietransitie, Water & klimaatadaptatie0, Sport en bewegen, Vitaliteit en gezondheid, Ruimtelijk Stedelijke ontwikkeling en Omgevingswet bij de gemeente Lelystad.