GezondIn

GezondIn is een stimuleringsprogramma van Pharos en Platform31. Sinds 2014 helpt ons team Nederlandse gemeenten en GGD’en om gezondheidsverschillen lokaal terug te dringen.

Gratis ondersteuning gefinancierd door VWS

Het programma GezondIn wordt door het ministerie van Volksgezondheids, Welzijn en Sport (VWS) gefinancierd. Pharos -expertisecentrum gezondheidsverschillen- en Platform31 -kennis en netwerk voor stad en regio- voeren de opdracht tot ondersteuning van gemeenten bij het verkleinen van gezondheidsverschillen gezamenlijk uit. Destijds gestart met de directe ondersteuning van 150 gidsgemeenten. Sinds 2023 is de kennis en ervaring van GezondIn door alle gemeenten in Nederland te gebruiken.

Wat kun je verwachten?

De GezondIn adviseurs ondersteunen persoonlijk bij:

  • Het formuleren van een integrale missie en visie van het verkleinen van gezondheidsverschillen en bredere kaders voor beleidsontwikkeling.
  • Definiëren van de onderliggende waarden van je gemeenten, zoals het bevorderen van kansengelijkheid, rechtvaardigheid, de menselijke maat, participatie en sociale cohesie.
  • Het vertalen hiervan naar werkbare plannen en het inzetten van bewezen effectieve tools en maatregelen.

De adviseurs werken in bepaalde regio’s, kennen de gemeenten goed en kunnen zich goed inleven in de specifieke lokale situaties.

Sluit aan en doe mee met onze interactieve sessies!

Naast persoonlijke ondersteuning biedt GezondIn ook diverse interacties sessies zoals:

  • Thematische webinars
  • Leerkringen
  • Landelijke en regionale bijeenkomsten
  • Online intervisie sessies
  • Op verzoek geven wij ook presentaties over gezondheidsverschillen om draagvlak te creëren en bewustwording te vergroten binnen jouw gemeenten of voor specifieke partijen.

Zie de agenda voor een actueel overzicht.

Kennisbank

GezondIn heeft samen met de gemeenten veel kennis en ervaring opgedaan en vertaald in kennismaterialen. Deze zijn gratis te gebruiken via onze kennisbank.

Met wie werkt GezondIn samen?

Alles is Gezondheid (AIG), VNG, G4/G40, GGD GHOR NL en GGD-en, RIVM/CGL, JOGG, ZonMw, IneenROS-netwerk, Gezondheidsfondsen, Zorgverzekeraars Nederland, Zorgverzekeraars, andere kenniscentra en thema-instituten, migrantenorganisaties, verschillende directies van VWS, ministerie van SZW, RVS, ZIN, NZA, Stichting Lezen & Schrijven, DIVOSA, Kans voor de Veenkoloniën, Drenthe Gezond, netwerken in het sociaal domein zoals Alliantie van Kracht en rond schuldhulpverlening en armoedebestrijding, AEF, Platform Gezond Ontwerp, Alliantie Gezondheidsvaardigheden, academische werkplaatsen, universiteiten en IWW.

Wethoudersgroep

Een aantal bevlogen wethouders denkt met ons mee over de inhoud van het programma GezondIn. Zo kunnen gemeenten maximaal profiteren van ons werk. Samen vormen de volgende wethouders onze GezondIn-Wethoudersgroep;