• In meerdere GIDS gemeenten wordt sport als middel ingezet voor de aanpak van maatschappelijke vraagstukken rond werk, inkomen, meedoen. In Alkmaar hebben ze daar uitgebreid ervaring mee. Zij delen hun ervaringen graag met andere gemeenten ter inspiratie voor de aanpak van gezondheidsverschillen.

    555
  • Het verminderen van overgewicht en obesitas bij kinderen, vraagt om een ketenaanpak in de wijk. Vanuit die visie hebben GGD Hart voor Brabant, de JOGG-gemeente ’s-Hertogenbosch en het Obesity Lifestyle Intervention Centre (OLIC) van het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) een succesvolle pilot uitgevoerd in ’s-Hertogenbosch- Noord. Met subsidie van het ministerie van VWS is het project uitgebouwd tot een Proeftuin gericht op het realiseren ketenaanpak overgewicht voor kinderen van 0-12 en 12-18 jaar (looptijd tot eind 2016).

    1046
  • Om mensen met een lage SES te bereiken met interventies rond mentale weerbaarheid, zette de Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland-Zuid sociale marketing in. In gesprekken met volwassenen met een laag opleidingsniveau zijn inzichten over hun leefwereld en behoeften verkregen en kon het aanbod passend gemaakt worden.

    683

GIDS-Gemeenten

Op deze kaart van Nederland zijn alle GIDS-gemeenten weergegeven. GIDS staat voor Gezond in de stad. Bekijk de kaart hier. Of download hier de gehele lijst.

Kaart van Nederland met GIDS gemeenten

Organisatie: Pharos
Functie: Adviseur Gezond in...
Organisatie: Pharos
Functie: Directeur
Organisatie: ZuidZorg
Organisatie: GGD West-Brabant
Functie: Adviseur
Organisatie: GGD
Functie: Orthopedagoog / beleidsadviseur Jeugdgezondheidszorg
Organisatie: RDOG Hollands Midden
Functie: Proces- en projectcoordinator
HomeIntegrale aanpakInstrumentenNieuwsProgramma Gezond In...GIDS-gemeentenGemeenteraadsledenPraktijkvoorbeeldenBlogsPrikbordKalenderDeelnemers Inloggen