Nieuws

blog
Irene Lottman

IZA regioplannen: een uitgelezen kans voor het verkleinen van gezondheidsverschillen

Vóór eind december moeten mandaathoudende gemeenten van samenwerkingsregio’s een aanvraag, vergezeld van regioplan, begroting en beschrijving van de mandaatstructuur indienen. Daarmee kunnen zij geld aanvragen -in totaal is 150 miljoen euro aan SPUK-gelden beschikbaar- voor het invullen van de IZA (Integraal Zorg Akkoord) doelen in hun regio: het toegankelijk, goed en betaalbaar houden van de zorg.

Lees meer

GezondIn bijeenkomst 3 november: sociaal en groenblauw nodig voor gezonde wijken

Een gezonde leefomgeving vraagt om toekomstdenken. Dat betekent prioriteit geven aan netwerken en structuren die tijd nodig hebben om tot ontwikkeling te komen. Dat gaat over fysieke structuren: een groene omgeving met bomen, parken of bossen en blauwe, waterrijke gebieden. Dit geldt ook voor sociale netwerken in de buurt. We delen tips en inzichten die bijdragen aan het werken aan een sociale, groene en gezonde wijk.

Lees meer

Agenda

Platform31 organiseert: informatiebijeenkomst BuurtSaam – gezonde leefomgeving in een sociale buurt

Een goed ingerichte buurt voor mensen met een zorg- of ondersteuningsvraag betekent een betere buurt voor iedereen. Wil jij ook werken aan een gezonde, sociale en veilige leefomgeving met aandacht voor bewoners die meer zorg nodig hebben? Doe dan mee aan BuurtSaam. Samen met ons maak je een concrete gebiedsaanpak voor een inclusieve buurt.

Lees meer

Deelsessie GezondIn: tijdens 26e Jaarconferentie De Aanpak van Problematische Schulden (APS)

Het schuldhulpevenement van het jaar! Al 26 jaar volgt Studiecentrum Kerckebosch de ontwikkelingen in het minnelijk en het wettelijk traject en bij (vertegenwoordigers van) schuldeisers voor u op de voet. De sprekers lichten de thematiek en ontwikkelingen toe vanuit het gezamenlijke belang om problematische schulden terug te dringen.

Lees meer

Kennisbank

27 juni 2023

De Leefplekmeter in B1

Met de Leefplekmeter in B1 kan elke bewoner zelf de sterke en zwakke punten van een buurt, wijk, dorpskern, of ander gebied in kaart brengen.