Nieuws

Evaluatieonderzoek Samen Kansrijk en Gezond: Pharos werkt mee

Doel van het onderzoek is om de betrokkenen in de gebieden in de gemeenten ondersteunen, samen met hen leren en het integraal werken te faciliteren. Tenslotte willen we ook de impact en uitstraling van het hele programma evalueren.

Lees meer

Een groene buurt zorgt voor gezondere inwoners

Leefomgeving is belangrijk voor je gezondheid, op allerlei manieren. We zien ook dat leefomgeving een rol speelt bij het terugdringen van gezondheidsverschillen. Maar als je daar echt werk van wil maken, wat moet je dan extra of anders doen als gemeente?

Lees meer

Agenda

Financiële problemen en (mentale) gezondheid bij jongeren

Het werken aan een toekomst zonder schulden en zorgen met een betere gezondheid is urgenter dan ooit voor jongeren. In dit webinar kijken we naar de succesvolle onderdelen van een brede en doorlopende aanpak bij jongeren met financiële problemen.

Lees meer

Kennisbank

2 november 2021

Actiekaart wijkaanpak stoppen met roken

Wil je iedereen in jouw wijk een kans geven op een rookvrij leven? Werk samen met het sociaal domein, ervaringsdeskundigen en sleutelpersonen. Deze actiekaart helpt je op weg.