Nieuws

Interview Irene Lottman en Karima Bazi, adviseurs bij GezondIn

GezondIn heeft twee nieuwe adviseurs: Karima Bazi en Irene Lottman. Welke expertise nemen zij mee, wat zijn hun ambities en waar gaan zij de komende tijd aan bijdragen?

Lees meer

Gebruik de Omgevingswet om gezondheid meer aandacht te geven

Interview met Arjan Nijenhuis en Irma Dekker (Aan de slag met de Omgevingswet)

Lees meer

Agenda

Webinar: werken aan welbevinden in het onderwijs

We verkennen hoe je als gemeente en GGD kan werken aan het welbevinden van kinderen en jongeren op school, samen met het onderwijs. We gaan in op het belang van welbevinden bij het vergroten van de kansengelijkheid en de interactie daartussen.

Lees meer

Inspiratiebijeenkomst Gezondheid(sachterstanden) en de Omgevingswet

In deze inspiratiebijeenkomst over gezondheids(achterstanden) en de Omgevingswet gaan we in op de vraag: 'Hoe wordt op lokaal niveau aan een gezonde leefomgeving en de benodigde integrale aanpak gewerkt?'

Lees meer

Kennisbank