Nieuws

Hier vind je onze laatste nieuwsitems en blogs. Wil je maandelijks op de hoogte gehouden worden? Meld je dan hier aan voor onze nieuwsflits. Vorige nieuwsflitsen vind je hier.

Save the date! Donderdag 8 december 2022: studiedag GezondIn

De focus op gezondheidsverschillen is belangrijker dan ooit. De inflatie, toenemende armoede, afnemende koopkracht en stijgende energieprijzen treffen mensen in kwetsbare posities extra hard. Hoe kun je hier het beste op inspelen in je lokale aanpak? Op de landelijke studiedag beantwoorden we deze vraag met de kennis van (n)u.

Lees meer

Interview Irene Lottman en Karima Bazi, adviseurs bij GezondIn

GezondIn heeft twee nieuwe adviseurs: Karima Bazi en Irene Lottman. Welke expertise nemen zij mee, wat zijn hun ambities en waar gaan zij de komende tijd aan bijdragen?

Lees meer

Gebruik de Omgevingswet om gezondheid meer aandacht te geven

Interview met Arjan Nijenhuis en Irma Dekker (Aan de slag met de Omgevingswet)

Lees meer

Checklist: houd rekening met sociaaleconomische gezondheidsverschillen in beleid

In besluiten en adviezen houden organisaties in de zorg en in het sociaal domein nog te weinig rekening met sociaaleconomische gezondheidsverschillen (SEGV). Pharos ontwikkelde daarom een checklist voor medewerkers van het ZIN.

Lees meer

OPROEP: verkenning deelnemersmonitor voor lokale aanpak gezondheidsverschillen

Denk mee tijdens de werksessie op 8 september over de ontwikkeling van een deelnemersmonitor. Samen met gemeenten willen we verkennen hoe dit kan bijdragen aan de lokale aanpak van gezondheidsverschillen.

Lees meer

Bestaanszekerheid en gezondheid: tips voor ‘het goede gesprek’

Voor de aanpak van bestaanszekerheid en gezondheidsverschillen is het voeren van ‘het goede gesprek’ de belangrijkste basis.

Lees meer

Nieuwsflits juli: Investeren in gezondheid lage SES loont, handelingssuggesties voor colleges B&W

Heb je onze  nieuwsflits al gezien? Bekijk de nieuwe publicatie 'Investeren in gezondheid lage SES loont' én ontdek de inspiratietool voor de inrichting van de leefomgeving voor ouderen.

Lees meer

Oproep: leerkring aanpak voor welbevinden op school

Wil jouw gemeente inzetten op thema’s als mentale gezondheid en welbevinden van jeugd? Meld je aan voor de leerkring!

Lees meer

Inspiratietool voor het stimuleren van gezonde en veilige leefomgeving voor ouderen

De nieuwe ‘inspiratietool leefomgeving senioren’ ondersteunt beleidsmakers van gemeenten bij het inrichten van de leefomgeving van ouderen.

Lees meer

Onderzoek: gezondheidsbevordering op de werkplek loont

Praktisch opgeleide medewerkers met een verhoogd gezondheidsrisico gaan gezonder leven door passende leefstijlprogramma's. Ook gemeenten kunnen hiermee binnen hun eigen organisatie aan de slag.

Lees meer

Sociaaleconomische statusscores van wijken en buurten in beeld

Het CBS heeft de sociaaleconomische statusscores op wijk- en buurtniveau in kaart gebracht. De cijfers gaan over welvaart, opleidingsniveau en arbeidsmarktdeelname.

Lees meer

Nieuwsflits mei: Experimenten met regelluwe bijstand en basisbanen – handvatten voor gemeenten

De nieuwsflits is uit! Lees hoe je als gemeente kunt experimenteren met regelluwe bijstand en basisbanen en kijk ons webinar over Wonen en Gezondheid terug.

Lees meer

Terugkijken: webinar Wonen, een stevige basis voor gezondheid

Tijdens ons webinar lieten we zien hoe woningcorporaties, samen met gemeenten en zorg- en welzijnspartijen, werken aan een betere gezondheid en welzijn van huurders. Lees hier de belangrijkste opbrengsten of kijk het volledige webinar terug.

Lees meer