Agenda

Studiedag GezondIn 2022: Koers houden in de lokale aanpak van gezondheidsverschillen

Op de jaarlijkse studiedag bekijken we samen met gemeenten hoe we koers kunnen houden in de lokale aanpak van gezondheidsverschillen.

Lees meer

Webinar: werken aan welbevinden in het onderwijs

We verkennen hoe je als gemeente en GGD kan werken aan het welbevinden van kinderen en jongeren op school, samen met het onderwijs. We gaan in op het belang van welbevinden bij het vergroten van de kansengelijkheid en de interactie daartussen.

Lees meer

Inspiratiebijeenkomst Gezondheid(sachterstanden) en de Omgevingswet

In deze inspiratiebijeenkomst over gezondheids(achterstanden) en de Omgevingswet gaan we in op de vraag: 'Hoe wordt op lokaal niveau aan een gezonde leefomgeving en de benodigde integrale aanpak gewerkt?'

Lees meer

Save the date: slotcongres project Ensure op 17 november

Save the date! Het slotcongres van het Europese project Ensure vindt donderdag 17 november in Antwerpen plaats. De gemeente Goes is een van de partners van Ensure.

Lees meer