Onze aanpak

Hoe verklein jij gezondheidsverschillen in jouw gemeente?

In Nederland gaan mensen met een lage opleiding zes jaar eerder dood dan mensen met een hoge opleiding. Ook leven ze vijftien jaar minder in goed ervaren gezondheid. Deze gezondheidsverschillen zijn niet acceptabel. Gelukkig kunnen we gezondheidsverschillen verkleinen. Ook in jouw gemeente. Zo zorgen we dat jouw inwoners langer en gezonder leven.

De gemeente heeft een grote verantwoordelijkheid voor de gezondheid van haar inwoners. Ze regelt bijvoorbeeld de jeugdzorg, maar ook de Wmo en schuldhulpverlening. Ook het sluiten van preventieakkoorden is een punt op de agenda. Gemeenten hebben het druk. Het team van GezondIn helpt 155 Nederlandse gemeenten om hun vele taken zo te vervullen dat zij gezondheidsverschillen lokaal terug kunnen dringen.

Oorzaken van gezondheidsverschillen

Gezondheid hangt samen met een heleboel andere zaken als zelfredzaamheid, eenzaamheid, stress door financiële problemen en of je echt deelneemt aan de samenleving. Daarom kun je gezondheidsverschillen niet verkleinen door alleen informatie te geven over een gezonde leefstijl. Je moet als gemeente alle oorzaken aanpakken.

Wij hebben een aanpak ontwikkeld waarmee je gezondheidsverschillen in jouw gemeente verkleint. We richten ons met deze aanpak op 5 onderwerpen. Deze onderwerpen noemen wij “sporen”. Wanneer je deze sporen in bepaalde wijken in kaart brengt, krijg je een helder overzicht van de problemen. Zo ben je beter in staat oplossingen te bedenken en ze samen met je inwoners uit te voeren. Onze GezondIn-adviseurs kunnen je hierbij helpen.

Onze vijf sporen

Om te komen tot een brede en integrale aanpak, hanteren we vijf sporen. Dit zijn aangrijpingspunten voor beleid. Deze zijn gebaseerd op internationale ervaringen en onderzoek naar de aanpak van gezondheidsachterstanden. Als je de situatie en problemen voor inwoners in bepaalde wijken in kaart brengt, kun je nagaan wat er nodig is, op welke sporen tot nu toe het meest is ingezet en welke sporen de gemeente wil versterken. Zo kunnen gemeenten gericht en op maat oplossingen bedenken en uitvoeren. Onze adviseurs helpen hier graag bij. Hieronder staan de vijf sporen kort beschreven.

Fysieke omgeving

Waar je woont en werkt kan ervoor zorgen dat je gezond bent, of juist niet. Als iemand in een minder veilige buurt woont, in een wijk met een slechte luchtkwaliteit leeft of in een verouderd huis woont, heeft diegene een grotere kans op gezondheidsproblemen. De wijk waarin je woont kan je gezondheid ook positief beïnvloeden. Als het buiten groen, fijn en veilig is, gaan mensen liever naar buiten om te wandelen, fietsen en sporten. De gemeente kan zorgen voor een gezonde en veilige leefomgeving die uitnodigt tot bewegen.

Onze materialen over de fysieke omgeving vind je hier. 

Gedrag & vaardigheden

Het is belangrijk om te weten hoe je gezond wordt en blijft. Veel inwoners vinden het moeilijk om informatie te kunnen vinden, begrijpen en gebruiken. Dit noemen we gezondheidsvaardigheden. Ruim 25 procent van de Nederlandse bevolking heeft (zeer) beperkte gezondheidsvaardigheden. Daarom is het belangrijk dat de gemeente goede en begrijpelijke informatie biedt en investeert in een aanpak van laaggeletterdheid. Als inwoners informatie goed begrijpen, kunnen zij beter de juiste hulp vinden. Ook weten zij beter hoe ze bijvoorbeeld kunnen stoppen met roken.

Onze materialen over gedrag en vaardigheden vind je hier.

Participatie

Deelnemen aan de samenleving helpt mensen om gezond te blijven of gezonder te worden. Bijvoorbeeld door te werken, betaald of vrijwillig, of door een opleiding te volgen. Het geeft betekenis aan het leven en maakt de kans op betaald werk en een zeker inkomen groter. Bestaanszekerheid is van groot belang, ook voor de gezondheid. Van financiële problemen krijgen inwoners veel stress. Uit onderzoek blijkt dat langdurige stress slecht is voor hun gezondheid. Gemeenten kunnen inzetten op het voorkomen van schulden en armoede, mensen met schulden ondersteunen en werkzoekenden actief laten begeleiden naar (vrijwilligers)werk, opleiding en/of maatschappelijke participatie.

Onze materialen over participatie vind je hier.

Preventie en Zorg

Mensen met een lage opleiding en niet-westerse migranten hebben vaker een chronische aandoening en ervaren hun gezondheid als slechter dan mensen met een hoge opleiding. Bij hen spelen vaak meerdere problemen zoals stress, armoede, diabetes en laaggeletterdheid. Daarom zijn samenwerking tussen professionals in de wijk en toegankelijke ondersteuning, preventie en zorg nodig. De gemeente speelt hierbij een belangrijke rol. Bijvoorbeeld door de samenwerking met huisartsen te versterken. En door met wijk- en buurtteams aan mensen die dat nodig hebben een extra steuntje in de rug te geven.

Onze materialen over preventie en zorg vind je hier.

Sociale omgeving

De mensen die om je heen wonen hebben invloed op je eigen gedrag, welbevinden en gezondheid. Buurtcontact en ruimte om elkaar te ontmoeten versterken het gevoel van je ergens thuis voelen. Door een sociaal netwerk voelen inwoners zich minder snel eenzaam. Bovendien kunnen mensen in de buurt elkaar steunen als dat nodig is. De gemeente kan bijdragen aan een positieve sociale omgeving, bijvoorbeeld door ontmoetingsplekken te creëren, vrijwilligerswerk te stimuleren, mantelzorgers te ondersteunen en buurtactiviteiten te laten organiseren.

Onze materialen over de sociale omgeving vind je hier.

Voorwaarden voor succes

De vijf sporen zijn een goede manier om gezondheidsachterstanden integraal aan te pakken. Het succes van die aanpak wordt vergroot, als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Deze zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek naar de aanpak van gezondheidsachterstanden.