Aanhaken op kansen in wet- en regelgeving en maatschappelijke ontwikkelingen

Als voorbeelden worden genoemd de Omgevingswet en de coronapandemie (die de gezondheidsverschillen blootlegt en versterkt) benoemd, maar ook het momentum van de groeiende aandacht voor preventie en de klimaatcrisis.