Borgen en versterken

Het terugdringen van gezondheidsverschillen zal in de toekomst een belangrijk thema blijven. Uit de survey blijkt dat alle gemeenten in meer of minder mate aandacht besteden aan borging (in 2019 betrof dit nog 84% van de gemeenten). Gemeenten doen dit in de praktijk voornamelijk op twee manieren:

  • door het formuleren van beleid
  • door het maken van contractuele afspraken met uitvoerende partners

Structurele financiële middelen

Veel betrokkenen geven echter aan dat de lokale aanpak nog niet altijd even robuust is. Vaak is de kracht van de GIDS-ambtenaren ook de kwetsbaarheid: de lokale aanpak leunt vaak voor een groot deel op een of enkele actieve GIDS-ambtenaren. Ook in dit kader benadrukken zij het belang van structurele financiële middelen.

Onzekerheid over middelen op de lange termijn schept inefficiëntie door het ‘steeds op zoek moeten naar potjes’ – binnen bestaande knellende gemeentelijke begrotingen is er immers vaak weinig ruimte voor preventie.