Enthousiasme en intrinsieke motivatie

Het succes van een lokale aanpak is in de praktijk in grote mate afhankelijk van het enthousiasme, de motivatie en de betrokkenheid bij de gemeente (GIDS-ambtenaar en wethouder), haar partners en uiteindelijk ook de inwoners zelf. Zonder dit enthousiasme komt de lokale aanpak, met of zonder stimuleringsprogramma, niet van de grond.