Samenwerken en netwerken

Samenwerking manifesteert zich op verschillende niveaus. Zowel binnen de gemeente als daarbuiten met een grote verscheidenheid aan partners. De duidelijke les is: als GIDS-ambtenaar én als gemeente kun je het niet alleen. Gesprekspartners zijn eensgezind in hun stelling dat het van belang is dat de samenwerking met andere partijen en programma’s wordt gecontinueerd en verstevigd.