Verbinding met andere programma’s en akkoorden

De integraliteit van de aanpak dient volgens betrokkenen ook tot uiting te komen in de koppeling met andere programma’s (zoals JOGG, Kansrijke Start en Een voor Eenzaamheid) en akkoorden (preventieakkoorden en sportakkoorden). In veel gemeenten is deze verbinding, vaak met hulp vanuit GezondIn, gelegd.