Bijeenkomst Inspiratie voor aanpak gezondheidsverschillen in de leefomgeving

We krijgen steeds meer inzicht in wat de leefomgeving voor je gezondheid betekent. Een gezonde fysieke leefomgeving staat dan ook hoog op de agenda. Hoe wordt op lokaal niveau aan de gezonde leefomgeving en de benodigde sociaal-fysieke aanpak gewerkt? Hoe geef je dit vorm samen met de buurt en bewoners? En hoe kun je hiermee aan de slag? GezondIn (Pharos en Platform31) organiseert hiervoor een inspiratiedag.

Tijdens deze bijeenkomst krijg je inspiratie en concrete aanknopingspunten.

Aanmelden niet meer mogelijk

Er zijn geen plekken meer beschikbaar voor deze bijeenkomst. Wil je een plekje op de wachtlijst? Mail dan naar: info@gezondin.nu.

Waarom deze bijeenkomst?

In Nederland overlijden mensen met een lage opleiding zes jaar eerder dan mensen met een hoge opleiding. Ook ervaart deze groep mensen vijftien jaar lang een minder goede gezondheid aan het einde van hun leven. We krijgen steeds meer inzicht in wat de leefomgeving eigenlijk voor impact op je gezondheid heeft en wat de meerwaarde is van een gezonde fysieke leefomgeving. Gemeenten geven daarom vorm aan een brede, lokale en duurzame aanpak van gezondheidsverschillen, met daarbij aandacht voor andere opgaven, zoals de relatie tussen het sociale domein en de fysieke leefomgeving.

Voor wie?

Gemeentelijke beleidsstragen en adviseurs op gebied van publieke gezondheidsbeleid/ sociaal domein en ruimtelijk beleid. Daarnaast zijn betrokken ook experts welkom vanuit een GGD, ontwerp- of adviesbureau of bewonersnetwerken samen met de gemeente waar zij over de aanpak van de gezonde leefomgeving adviseren of het uitvoeren. Meld je dus vooral samen met je collega aan of een expertiseorganisatie.

Interactieve workshops

We gaan aan de slag met de brede aanpak voor gezondheidsverschillen in samenhang het ruimtelijke perspectief en in aansluiting op het GALA-SPUK. Koplopers delen hun inspirerende aanpakken, uitdagingen en praktijkvoorbeelden. In verschillende interactieve workshops ga je in gesprek en wissel je praktijkkennis uit met andere gemeenten en hun partners. Uiteraard is er veel ruimte om buiten het programma om met elkaar van gedachten te wisselen en kennis te maken.

Programma

09.30 uur: Inloop

10.00 uur: Welkom door GezondIn

10.15  uur: Hanneke Kruize, RIVM/lector Hogeschool Utrecht neemt ons mee in de wereld van kennisontwikkeling over de gezonde leefomgeving en kwetsbare groepen. Zij is verbonden aan het lectoraat Gezonde Stedelijke Ontwikkeling en het programma Gezonde Leefomgeving

10.45 uur: De aanpak van Sunny-Selwerd, Groningen is het onderwerp van het promotieonderzoek van Marleen Fluit, RUG. Zij presenteert de wijze waarop een integraal kernteam in een wijk kan sturen via diverse rollen, doelen en indicatoren. Dit doet ze samen met praktijkervaringen van Wietske Schober, KAW en voormalig projectleider Sunny Selwerd

11.20 uur: Korte pauze

11.35 uur: Ruimtelijk ontwerp voor een gezonde leefomgeving. Wat zijn strategieën, inzichten en concrete voorbeelden. door stedenbouwkundige Marianne Lefever, PosadMaxwan

12.15 uur: Lunch

13.00 uur: Workshopronde 1

A. Positieve gezondheid op de tekentafel. De provincie Zuid Holland vertaalde in een pilot het concept positieve gezondheid naar ruimtelijke interventies gericht op bestaande wijken. De provincie wil dit verder gaan faciliteren. Met Varshini Lachman en Evert-Jan van de Akker

B. Dordrecht Groenblauwe stad. Hoe werkt gemeente Dordrecht aan de gezonde leefomgeving en het verbinden van sociaal en fysiek. Een interactieve workshop met Annemarie Lammers, senior beleidsadviseur gezonde leefomgeving

C. Wat zijn ontwerpprincipes voor een beweegvriendelijke stad en buitenkansen voor een uitnodigende buitenruimte? En op welke wijze speelt kansengelijkheid hier een rol? Ad de Bont, stedenbouwkundige bij bureau Urhahn belicht de principes aan de hand van concrete voorbeelden

D. Onderzoek naar verdichting in wijken en gezondheid van mensen, en stress in het bijzonder. In de sessie wordt ingegaan op verschillende principes. Met Annemarie Ruijsbroek, RIVM, Mariëlle Beenackers, ErasmusMC

14.05 uur: Workshopronde 2

E. De praktijk van vergroening. Groen heeft een positief effect op de fysieke en mentale gezondheid van mensen: hoe kunnen we steden en dorpen vergroenen en zorgen voor de meeste gezondheidsimpact? Met Susan Groot Jebbink, Sweco

F. Vanuit gezondheid en welzijn, biodiversiteitsverlies en klimaatverandering is er sterke behoefte aan meer kleinschalige groeninitiatieven in steden. Prettig groen wonen in de sociale woningbouw II, het praktijkonderzoek van WUR, corporaties, de bouwsector en gemeenten speelt hier op in. Met Robbert Snep, WUR

G. Het bereiken en betrekken van bewoners en inzet van tools als de leefplekmeter – o.a. met Mara van Beusekom, Pharos

H. Een gezonde leefomgeving. Hoe positioneren gemeenten gezondheid in hun omgevingsvisie, programma of – plan. Hoe maken zij dit concreet? Gerwin Gabry, KuiperCompagnons

Tijd:
10.00 - 15.00
Locatie:
De zalen van zeven, Boothstraat 7, Utrecht
Aanmelden