Financiële problemen en (mentale) gezondheid bij jongeren

De coronacrisis heeft impact op jongeren gehad op allerlei gebieden. Denk aan inkomensdaling en schuldenproblematiek en de toename in mentale gezondheidsproblemen. Het werken aan een toekomst zonder schulden en zorgen met een betere gezondheid is daarom urgenter dan ooit voor jongeren. In dit webinar kijken we naar de succesvolle onderdelen van een brede en doorlopende aanpak bij jongeren met financiële problemen.

Tijd:
13:30
Locatie:
Online
Aanmelden

Dit doen we door in te gaan op de aanpak van het Jongeren Perspectief Fonds (JPF). Purpose deed onderzoek naar de effecten van deze innovatieve schuldenaanpak en ontdekte dat jongeren hierdoor weer een toekomstperspectief krijgen en een positieve bijdrage aan hun gezondheid ervaren.

Ook heeft deze aanpak de gemeente een besparing opgeleverd van 11.000 euro per jongere. In dit webinar licht Purpose de resultaten van hun onderzoek toe en deelt de gemeente Den Haag haar ervaringen met de aanpak. GezondIn leidt de webinar in met de theoretische introductie. Purpose licht daarnaast toe hoe zij in hun onderzoek een kosten-baten analyse hebben uitgevoerd.

Na afloop van dit webinar heeft u meer inzicht in de succeselementen van een brede aanpak bij jongeren met financiële problemen die hen weer perspectief geeft en hun (mentale) gezondheid verbetert. En weet u hoe u de kosten en baten in kaart kunt brengen.