Gezondheidsvaardige organisatie voor gelijke kansen

Eén op de vier Nederlanders heeft beperkte gezondheidsvaardigheden. Dat betekent dat zij moeite hebben met het vinden, begrijpen, beoordelen en gebruiken van informatie over gezondheid. Een deel van deze mensen is laaggeletterd.

Veel informatie in preventie en zorg sluit niet goed aan bij deze grote groep mensen, omdat de informatie te ingewikkeld is. Hierdoor hebben zij geen gelijke kansen op een goede gezondheid. Rekening houden met gezondheidsvaardigheden is een belangrijke schakel in het terugdringen van gezondheidsverschillen. Een organisatie die dit goed doet noemen we een ‘gezondheidsvaardige organisatie’.

In deze online workshop tijdens de Week van de Gezondheidsverschillen gaan we in op de 10 kenmerken van een gezondheidsvaardige organisatie, waaronder begrijpelijke mondelinge en schriftelijke communicatie. Je krijgt praktische tips en voorbeelden. Vervolgens ga je aan de slag om te kijken waar jouw organisatie staat op deze 10 kenmerken en gaan we met elkaar in gesprek.

Voor wie?

Bij het worden van een gezondheidsvaardige organisatie hebben bijna alle afdelingen en professionals een rol. Deze sessie is daarom bedoeld voor een brede groep van medewerkers, waaronder (zorg)professionals, baliepersoneel, vrijwilligers, communicatiemedewerkers, beleidsmedewerkers, projectleiders, management en onderzoekers.

Meld je aan via onderstaande link.

Tijd:
14:00-16:00
Locatie:
Interactieve online workshop
Aanmelden