Inspiratiebijeenkomst Gezondheid(sachterstanden) en de Omgevingswet

Een gezonde fysieke leefomgeving staat hoog op de agenda. Veel gemeenten maken de omgevingsvisie nu verder concreet: van visie naar uitvoering. Hoe wordt op lokaal niveau aan deze gezonde leefomgeving en de benodigde integrale aanpak gewerkt? GezondIn (Pharos en Platform31) delen de belangrijkste opbrengsten op deze inspiratiebijeenkomst over gezondheids(achterstanden) en de Omgevingswet.

Wat gaan we delen?

GezondIn sprak verschillende gemeenten. We belichten de praktijkinzichten die we ophaalden over hun ervaringen met het werken aan een gezonde leefomgeving en de laatste inzichten om met ingrepen in de omgeving de gezondheid van (kwetsbare) inwoners te verbeteren. En hoe de stap van kennis naar praktijk kan worden gemaakt.

Meer informatie

Deelname is kosteloos. Kijk voor meer informatie op: https://www.platform31.nl/bijeenkomsten/inspiratiebijeenkomst-gezondheid-sachterstanden-en-de-omgevingswet

Tijd:
10:00 - 15:00 uur
Locatie:
Centraal in Utrecht (exacte locatie volgt)
Aanmelden