Landelijk symposium Zorg en welzijn voor arbeidsmigranten

Er wonen en werken meer dan 600.000 vaak Oost-Europese arbeidsmigranten in Nederland. Een  integrale aanpak op het gebied van gezondheid en welzijn vinden wij essentieel voor de duurzame inzet en het welbevinden van deze groep. Met het symposium brengen wij kennis en best-practices uit het veld bijeen.

Kom tijdens dit symposium kennis en inspiratie opdoen voor de aanpak van uitdagingen in jouw regio of professie, zoals op het gebied van huisartsenzorg, GGZ of in het sociale domein van jouw gemeente.

Tijd:
12.15-18.00
Locatie:
Rosmalen
Aanmelden