Talkshow: De Gezonde Gemeente?! Samen werk maken van preventie

De VNG organiseert samen met de partners van de kerngroep lokale preventieakkoorden (VWS, VSG, JOGG, RIVM, AIG, GGD GHOR Nederland en Pharos) de talkshow ‘De gezonde gemeente?! Samen werk maken van preventie’.

Verschillende gasten met elk hun eigen (lokaal) perspectief gaan met elkaar het gesprek aan, onder leiding van onze host Ruben Maes. In elk gesprek staat ieders eigen praktijkervaring centraal, zodat vanzelf ruimte ontstaat voor verwondering, inspiratie of een goede discussie. Met als rode draad: hoe maken we die volgende stap naar een gezonde gemeente: elk afzonderlijk en met elkaar? Er wordt ook ingegaan op het terugdringen van gezondheidsverschillen door in de aanpak te focussen op inwoners of wijken met een gezondheidsachterstand.

Meer informatie en aanmelden

Tijd:
15:30
Locatie:
Online