Vaderschap in de eerste 1000 dagen

In de afgelopen tien jaar is er veel onderzoek gepubliceerd over hoe belangrijk betrokken vaderschap is voor de kansen van het gezin, vaders en moeders, en voor het kind. Vaderschap begint, in welke vorm dan ook, in de eerste 1000 dagen. Er zijn veel goede initiatieven en programma’s die bijdragen aan de betrokkenheid van vaders bij hun kind. Hoe geef je binnen Kansrijke start vorm aan het thema Vaderschap?

Ben jij ook benieuwd naar hoe je als gemeente, als coalitie Kansrijke start of als professionals vorm kan geven aan meer betrokken vaderschap in de eerste 1000 dagen? Wat kan je doen om vaders meer te betrekken, hoe kan je daaraan samenwerken en hoe onderzoek je de rol van mannen voorafgaand aan een (volgende) zwangerschap?

Tijdens dit webinar gaan we in gesprek met projectleiders kansrijke start en initiatiefnemers die zich al met deze vraagstukken bezighouden. We gaan ook met vaders zelf in gesprek over hun behoeftes aan informatie, steun en ondersteuning tijdens de eerste 1000 dagen.

Bekijk alvast onze pagina over vaderschap in de eerste 1000 dagen.

Tessa Roseboom zal het webinar openen en Trias Pedagogica komt vertellen over hun eerste 1000 dagen aanpak voor vaders.

Tessa Roseboom over het belang van het betrekken van vaders in de eerste 1000 dagen

Tessa Roseboom is hoogleraar vroege ontwikkeling en gezondheid aan de Universiteit van Amsterdam en auteur van het boek: ”De eerste 1000 dagen – Het fundamentele belang van een goed begin vanuit biologisch, medisch en maatschappelijk perspectief”.

Trias Pedagogica: Opvoeddebatten met vaders over de eerste 1000 dagen

Abdellah Mehraz en Lauren Ekkelboom zijn met Trias Pedagogica ervaren in het succesvol bereiken van migrantenvaders. Voor veel van de vaders is de betrokkenheid bij de zwangerschap en baby’s niet vanzelfsprekend, soms zelfs een taboe. Toch lukt het Trias Pedagogica om het gesprek over de eerste 1000 dagen met deze vaders op gang te brengen. Dat doen ze met debatleiders uit de gemeenschap. We gaan met hen en met een van de debatleiders in gesprek over het aanbod, hoe ze dit organiseren en wat daarbij van essentieel belang is.

Samenwerking tussen de coalitie Kansrijke start en het platform betrokken vaderschap in Groningen

Christa Hoeksema is projectleider Kansrijke start in Groningen en Bernard Schlimbach is coördinator van het Platform Betrokken vaderschap in Groningen. Een platform dat vaders ondersteunt die hun rol als opvoeder willen versterken. We gaan in gesprek over hoe zij hun samenwerking vormgeven en wat ze daarbij tegenkomen.

Hoe betrekken we mannen al in de periode voor de zwangerschap?

In de gemeenten Zaanstad en Heerlen wordt in het kader van de “verbetering van de lokale praktijk bij onbedoelde zwangerschap” specifiek ingezoomd op de rol van vaders.

Hoe pakken deze gemeenten dit aan? We gaan in gesprek met Najat Benayat, projectleider kansrijke start Zaanstad en met de mensen van JOP uit Heerlen.

Werksessies met vaders, gemeenten en professionals

Als vervolg op dit webinar organiseren we 3 werksessies met vaders en professionals, beleidsmedewerkers en projectleiders kansrijke start over betrokken vaderschap, om vanuit verschillende perspectieven meer zicht te krijgen op wat er concreet moet gebeuren om het thema “Vaderschap in de eerste 1000 dagen” handen en voeten te geven. Aan de hand van actuele vraagstukken werken we uit hoe aandacht voor betrokken vaderschap concreet vorm krijgt. Wanneer je een vraagstuk hebt dat je samen met anderen wil uitwerken, en jij op jouw beurt wil meedenken met vraagstukken van anderen, dan kun je je tijdens of na afloop van het webinar hiervoor aanmelden. Meer informatie volgt nog.

Voor wie?

Het webinar is bedoeld voor projectleiders van Kansrijke Start, beleidsambtenaren van gemeenten alsook coalitiepartners Kansrijke start, professionals uit de geboortezorg, de jeugdgezondheidszorg en het sociaal domein.

Praktisch

Het webinar vindt plaats op 16 september van 10.00 – 12.15 uur.
Deelname aan het webinar is gratis. Aanmelding voor het webinar is nodig om de link voor deelname te ontvangen

Tijd:
10.00 - 12.15 uur
Locatie:
Online
Aanmelden