Webinar Energietransitie en Gezondheid in Kwetsbare Wijken

In veel wijken die voor 2050 aardagsvrij moeten worden, is de energietransitie niet de enige opgave waar gemeenten voor staan. Leefbaarheid, werkgelegenheid of armoede zijn voor bewoners vaak dichterbij en urgenter dan het klimaatprobleem. Zoals schuldenproblematiek, onveiligheid of een slechte gezondheid.

Gezondheidsverschillen

We richten ons in deze bijeenkomst op dat laatste. De gezondheidsverschillen zijn in Nederland namelijk groot. Mensen met een lage sociaaleconomische status (SES) overlijden gemiddeld zes jaar eerder dan mensen met een hoge sociaaleconomische positie.

Energietransitie benutten

Gemeenten kunnen de energietransitie benutten om strategieën en oplossingen te ontwikkelen die bijdragen aan een integrale verbetering van wijken. Zo kunnen ook deze gezondheidsachterstanden worden teruggedrongen. Door het verbinden van de sociale- en fysieke opgave in kwetsbare wijken wordt de wijk niet alleen aardgasvrij, maar verbetert ook de gezondheid van inwoners.

 

Tijd:
11.00 tot 12.30 uur
Locatie:
Online bijeenkomst
Aanmelden

Inspiratieboek

Over dit onderwerp maakten we het inspiratieboek ‘Energietransitie en gezondheid in kwetsbare wijken.’ Dit boekje presenteren we op 18 september. In deze bijeenkomst laten we zien waar de opgave van de energietransitie en die van gezondheid elkaar raken en hoe in Nederland aan de samenhang van beide opgaven wordt gewerkt.

Gemeenten en woningcorporaties

Daarnaast zoomen we in op enkele voorbeelden van gemeenten en woningcorporaties die de energietransitie en de gezondheidsopgave aan elkaar verbinden. We organiseren deze bijeenkomst samen met de initiatiefnemers van het inspiratieboek uit de gemeenten Utrecht, Groningen en Schiedam/Rotterdam.

Voor wie?

Deze webinar is relevant voor gemeenteambtenaren, corporatiemedewerkers en wijkprofessionals die nieuwsgierig zijn naar het verbinden van de duurzaamheidsopgaven met de gezondheidsopgaven. Deelname is kosteloos.

Organisatoren

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door het Experimentenprogramma Verduurzaming van Kwetsbare Wijken en GezondIn. In het meerjarige experimentenprogramma Verduurzaming van Kwetsbare Wijken werken Platform31 en Nyenrode Business Universiteit samen met achttien gemeenten aan een integrale, sociale en milieutechnische verduurzamingsaanpak voor kwetsbare wijken.

GezondIn stimuleert gemeenten bij het verkleinen van gezondheidsverschillen. GezondIn is een samenwerking tussen Platform 31 en Pharos, expertisecentrum voor het terugdringen van gezondheidsverschillen.