Webinar ‘Hoe maak je een integraal plan voor gezondere inwoners?’

Alle gemeenten hebben een aanvraag ingediend voor de brede SPUK (regeling Specifieke Uitkering sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023–2026). Een voorwaarde daarbij is dat je een integraal plan van aanpak brede SPUK opstelt. Weten hoe je dat efficiënt aanpakt? Meld je aan voor het webinar van VNG, GGD GHOR Nederland en RIVM op dinsdag 6 juni 2023 van 13.00-14.30 uur. Daarin nemen we je mee in het proces van prioriteiten stellen naar een samenhangend plan van aanpak maken vanuit het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA).

Tijd:
13.00 - 14.30
Locatie:
Online
Aanmelden