Webinar ‘Leren van Wales: sustainable development goals’

Geen armoede. Goede gezondheid en welzijn. Ongelijkheid verminderen. Het zijn drie van de zeventien doelen die de UN geformuleerd heeft de wereld een betere plek te maken in 2030. Ook Nederland heeft zich aangesloten. De Sustainable Development Goals (SDG) van de VN zijn een goede kapstok om binnen een gemeente te komen tot integraal gezondheidsbeleid (health in all policies).

Tijd:
11.00 tot 12.30 uur
Locatie:
Online bijeenkomst

Naar de praktijk

In dit webinar vertellen Sara Peacock en Catherine Weatherup van Public Health Wales hoe zij hun landelijke ambitie hebben vertaald naar de praktijk en welke tools zij daarvoor hebben ontwikkeld. We bieden u de gelegenheid om te oefenen met één van deze tools om zo intern het gesprek met collega’s te voeren. Ook leren we met elkaar wat daarin wel/niet werkt.

De voertaal van de webinar is Engels.