Webinar Wonen en Gezondheid

Woningcorporaties huisvesten relatief veel mensen met een lager inkomen. Deze groep mensen kampt vaker met gezondheidsproblemen, eenzaamheid, armoede of schulden of ongunstige woon- en werkomstandigheden.

Gezond wonen en leven

Gezond wonen en leven is voor veel bewoners dus niet vanzelfsprekend. En kan resulteren in een lagere levensverwachting en meer ongezonde jaren.

Gemeenten en woningcorporaties

Om gezondheidsverschillen te verkleinen is een lokale samenhangende aanpak nodig, met een actieve rol van de gemeente. Ook woningcorporaties dragen hieraan bij.

In dit webinar delen we hoe woningcorporaties, samen met gemeenten en zorg- en welzijnspartijen, werken aan een betere gezondheid en welzijn van huurders. We geven inzicht in de mogelijkheden die er zijn om hier aandacht aan te besteden. Ook laten we twee corporaties aan het woord over hun aanpak.

Tijd:
10.00 tot 11.30 uur
Locatie:
Online bijeenkomst
Aanmelden