Investeren in gelijke gezondheidskansen? Winst voor meerdere beleidsdomeinen!

Bent u als gemeenteraadslid op de hoogte van de gezondheidsverschillen in uw gemeente? En weet u dat investeren in gelijke gezondheidskansen winst oplevert voor meerdere beleidsterreinen? 

Mensen met een lagere opleiding leven gemiddeld 6 jaar korter en 15 jaar minder in goede gezondheid. Armoede, schulden, eenzaamheid en slechte woon- en werkomstandigheden dragen hier in hoge mate aan bij. Het stimuleringsprogramma Gezond in… werkt samen met 150 gemeenten aan een domein overstijgende aanpak. Speciaal voor (nieuwe) gemeenteraadsleden heeft Gezond in… hieronder belangrijke informatie op een rijtje gezet.

Heeft u behoefte aan een gesprek over de lokale aanpak in uw gemeente? Neemt u dan contact op met de GIDS-contactpersoon in uw gemeente. Wij vertellen u graag wie dat is. U kunt uiteraard ook contact opnemen met één van de adviseurs van Gezond in… voor een adviesgesprek. Wij betrekken dan uw lokale GIDS-contactpersoon. T 030 234 9800 | E info@gezondin.nu

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gezondheidsachterstanden: doorbreek de tendens

 Bekijk hier onze publieksbrochure

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Doe de check voor uw collegeprogramma

Benut uw gemeente alle kansen om gezondheidsverschillen terug te dringen? Doe hier de check: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Werkwijze en advies op maat

Gezond in … is het stimuleringsprogramma dat GIDS-gemeenten helpt bij het versterken van hun lokale aanpak van gezondheidsachterstanden en inpassing in het reguliere beleid. Het gaat daarbij niet om blauwdrukken maar om het aansluiten bij wat gemeenten al doen. De precieze invulling staat niet vast en krijgt vorm in overleg met gemeenten. 

Het programma biedt de gemeenten advies op maat vanuit kennis over werkzame elementen en inspirerende voorbeelden uit binnen- en buitenland. Daarnaast biedt Gezond in… ondersteuning via praktische instrumenten en trainingen, landelijke en regionale bijeenkomsten en een online platform dat alle initiatieven en betrokkenen met elkaar verbindt.  

Deskundigheidsbevordering o.a:

  • Hoe kom je tot goede aanpak, met breed gedragen en haalbare doelen?
  • Hoe versterk je de eigen rol van burgers en met name laagopgeleiden en migranten?
  • Hoe verleid je hen tot gezond gedrag, hoe gebruik je daarbij sociale marketing?
  • Wat zijn succesvolle aanpakken in het tegengaan van depressie en overgewicht?
  • Hoe verbind je curatieve zorg/eerstelijnszorg en sociale wijkteams?
  • Hoe betrek je het bedrijfsleven en andere private partners?
  • Indien gewenst: organisatie van lokale conferenties met belangrijkste samenwerkingspartners
  • (Regionale) inspiratiesessies en leerkringen

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Instrumenten, trainingen en praktijkvoorbeelden

Om gezondheidsachterstanden structureel aan te pakken ontwikkelde Gezond in... een aantal praktische instrumenten en trainingen. Gemeenten kunnen deze gebruiken bij het versterken en verbreden van hun lokale aanpak. Ook kunnen gemeenten zich laten inspireren door de aanpak van andere gemeenten:

Bekijk alle instrumenten en trainingen 

Bekijk alle praktijkvoorbeelden

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Feiten en cijfers

Wilt u weten hoe groot de gezondheidsverschillen in uw gemeente zijn? Kijk op www.waarstaatjegemeente.nl Hier ziet u met één druk op de knop én op wijkniveau hoe het staat met de sociaaleconomische gezondheidsverschillen in uw gemeente.

1699
HomeIntegrale aanpakInstrumentenNieuwsProgramma Gezond In...GIDS-gemeentenGemeenteraadsledenPraktijkvoorbeeldenBlogsPrikbordKalenderDeelnemers Inloggen