Praktijkvoorbeeld - 13 februari 2020

Amersfoort monitort haar “Gezonde Wijk”-aanpak

Met het project “Gezonde Wijk” werkt de gemeente Amersfoort om haar inwoners gezonder te maken. Dit pakt de gemeente per wijk aan; daarom komen de ideeën voor projecten vanuit de Amersfoortse wijken.

Mantelzorgers uit Kattenbroek kunnen terecht bij de groep ‘Alle ballen even laten vallen”. Deze groep is bedoeld voor mensen die werk, mantelzorg, of zorg voor kinderen combineren, en hierdoor stress ervaren. Dankzij de werkgroep zijn er nu maandelijkse bijeenkomsten, en is er een verwenavond voor mantelzorgers.

Bewoners gezonder maken

Een huisarts in de wijken Koppel en Schothorst startte de Gezonde Wijk. Hij zag dat een betere samenwerking tussen de zorg en het sociaal domein de inwoners van zijn wijk gezonder zou kunnen maken  van. Samen kunnen zij goede preventie en zorg bieden. Bijvoorbeeld door meer aandacht te besteden aan het voorkomen van gezondheidsproblemen in de wijk.

Deze theorie klopte. Daarom besloot de gemeente om deze aanpak in alle negen Amersfoortse wijken door te voeren.  Van de zes wijken waar de Gezonde wijkaanpak nu loopt, zijn er drie aandachtswijken.

Kattenbroek

In Kattenbroek werkt een werkgroep aan het speerpunt ‘Prettig en Gezond ouder’. Zij maakten plannen om de wijk dementievriendelijk te maken. Hierbij hadden zij ook aandacht voor mantelzorgers. Zij kunnen terecht bij de groep ‘Alle ballen even laten vallen”. Deze groep is bedoeld voor mensen die werk, mantelzorg, of zorg voor kinderen combineren, en hierdoor stress ervaren. Dankzij de werkgroep zijn er nu maandelijkse bijeenkomsten, en er is een verwenavond voor mantelzorgers.

De leden, inwoners, de huisarts en andere professionals zijn enorm enthousiast; de huisarts heeft zelfs de ambitie om van Kattenbroek de blue zone van Amersfoort te maken. In zo’n zone worden mensen op een gezonde manier ouder dan gemiddeld.

Resultaten van de Gezonde Wijk

Jose Theunisse vertelt: “De gemeente en de GGDrU willen graag weten wat de Gezonde Wijk oplevert. Er is alleen geen (extra) geld om onderzoek te doen om de aanpak te monitoren  en te evalueren. ”

Nelleke de Vos vult aan: “Dat betekent dat we het moeten doen met reguliere capaciteit van gemeente en GGDrU. We moeten daarom praktische keuzes maken. De kunst is om betekenisvolle informatie op te halen. Dat kan zowel kwalitatieve als kwantitatieve informatie zijn. Ook moeten we keuzes maken. Wat willen we weten, hoe gaan we dat meten?”

Praktische insteek

Bennita IJtsma: “We willen graag een keer per jaar resultaten en inzichten over de uitvoering ophalen en bespreken met de uitvoerders van activiteiten in de wijk. Onderwerpen waar we informatie over willen verzamelen zijn:

  • Welke activiteiten hebben plaatsgevonden?
  • Zijn inwoners betrokken bij het plannen en de uitvoering?
  • Hoe staat het met het bereik? Hoeveel, en welke inwoners zijn bereikt?
  • Raakten andere (nieuwe) professionals betrokken als we dat vergelijken met de situatie voordat we aan de slag gingen? Zo kijken we of de aanpak inderdaad bijdraagt aan een integrale(re) aanpak.
  • Wie werken samen, en hoe verloopt deze samenwerking?
  • Hoe beoordelen inwoners de aanpak of activiteiten?
  • Welke tips en tops hebben deze inwoners?”

Bennita: “Wat we aan  informatie kunnen verzamelen is nog een puzzel. We willen voorkomen dat we de mensen die de projecten uitvoeren frustreren met administratief werk, en moeten graven in hun eigen gegevens. Dus we gaan nu kijken hoe een korte checklist gaat werken.“

 

Vergeet je eigen kennis niet

Jose Theunisse: “In reactie op het wijkproject ‘Welzijn op Recept’ kregen we veel spontane positieve e-mails van huisartsen en praktijkprofessionals. Dat is een teken dat je goed zit. Toch moet je wel genoeg afstand houden. Zo kun je kritisch blijven. Bedenk jezelf; Blijft deze feedback overeind als ik ze toets aan de meningen van inwoners, of andere professionals?

Evaluatie op stadsniveau

De monitoring en evaluatie van de Gezonde Wijk maakt in 2021 onderdeel uit van de stadsbrede evaluatie van het gezondheidsbeleid in Amersfoort. Daarvoor levert de GGDrU actuele cijfers over gezondheid uit de Gezondheidsmonitors. Daarnaast vraagt de gemeente inwoners naar hun ervaring met – en hun mening over het gezondheidsbeleid.